Najave
Sada čitate
E-trgovina 2018

Od 26. do 27. aprila na Paliću će biti održana tradicionalna Konferencija E-trgovina. Reč je o najvećem skupu o e-poslovanju u Srbiji, koji je posvećen praćenju nastanaka i razvoja domaćeg i regionalnog e-commerce i e-business tržišta, i koji pokriva sve oblasti elektronskog poslovanja.

Od 2001. godine se Konferencija E-trgovina kao specijalizovan skup iz ove oblasti redovno održava svake godine. Namenjen je poslovnim ljudima koji su zainteresovani da se informišu o savremenim dostignućima u oblasti e-trgovine i e-poslovanja , i mogućnostima za njihovu primenu u Srbiji i SEE regionu. Predstavlja mesto okupljanja domaćih i inostranih stručnjaka u ovoj oblasti sa ciljem da učesnicima skupa ( preduzetnicima, menadžerima, informatičarima, i svima koji žele da unaprede svoje poslovanje ) omogući analizu trenutnog stanja, kao i da ukaže na pravce daljeg razvoja elektronskog poslovanja.

Svake godine predstavnici nadležnih ministarstava iz oblasti trgovine, Informacionog društva i telekomunikacija, kao i predstavnici Privredne komore Srbije, aktivno učestvuju u realizaciji ovog skupa kao Pokrovitelji konferencije.

Skupu prisustvuje oko 450 učesnika dok oko 8000 posetilaca konferenciju prati putem streaminga (prosek poslednje 2 godine). Najveći deo učesnika čine predstavnici privrednih organizacija, što i jeste cilj ove konferencije – da se privreda upozna sa aktuelnim trendovima i mogućnostima primene u svom okruženju. Skupu redovno prisustvuju predstavnici Vlade Srbije – resornih ministarstava, predstavnici finansijskog sektora, vodeci e-trgovci kao i stručnjaci iz svih oblasti primene eposlovanja.

Teme ovogodišnjih predavanja panela i radionica odabrane su sa ciljem da pomognu sadašnjim i budućim e-trgovcima u njihovom svakodnevnom poslovanju. Neke od tematskih oblasti koje pokriva konferencija su: B2B i B2C e-commerce, Internet marketing, online PR, SEO, CRM, pravni aspekti elektronskog poslovanja, platne kartice i sistemi plaćanja na Internetu, sistemi zaštite el.transakcija na Internetu, upravljanje procesima dostave robe SCM, M-commerce i M-payment.

Bitan segment konferencije posvećen je prikazu rešenja koja su već ostvarena u našoj praksi, tako da će se i ove godine pored prezentacija radova i organizovanja diskusija u okviru predviđenih tematskih oblasti, dodeliti priznanja ” E-TRGOVINA AWARD 2018 ” za najbolja domaća e-business i e-commerce rešenja u protekloj godini.

Prijava za učešće je u toku do popunjenosti kapaciteta, a više informacija možete naći na zvaničnom sajtu konferencije.

O autoru
TajmLajn