Nauka
Sada čitate
Potpisan sporazum sa Makedonijom o saradnji u oblasti obrazovanja, nauke i tehnologije
Sadržaji

Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Srbije Srđan Verbić i ministar obrazovanja i nauke Makedonije Abdilaćim Ademi potpisali su u ponedeljak, 16. februara u Skoplju Sporazum o saradnji dve države u oblasti obrazovanja, nauke i tehnologije.

Sporazum je potpisan tokom posete delegacije Srbije Skoplju, gde je održana zajednička sednica vlada Srbije i Makedonije i niz bilateralnih susreta sa najvišim makedonskim zvaničnicima.

U sporazumu koji su potpisali Verbić i Ademi se navodi da će Srbija i Makedonija svake godine, po principu reciprociteta, ponuditi određeni broj stipendija za dodiplomske, poslediplomske i doktorske studije, kao i određen broj meseci studijskog boravka mladih istraživača na osnovu prethodno objavljenih konkursa.

Potpisivanje sporazuma o saradnji dve države u oblasti obrazovanja, nauke i tehnologije

Potpisivanje sporazuma o saradnji dve države u oblasti obrazovanja, nauke i tehnologije

Sporazumom se takođe predviđa da će obe strane podsticati neposrednu saradnju obrazovnih ustanova, razmenu profesora i razmenu iskustava o reformama sistema obrazovanja. Predviđeno je uspostavljanje saradnje na planu uključivanja dece sa posebnim obrazovnim potrebama. Ugovorne strane će, po principu reciprociteta, podsticati uzajamno izučavanje jezika i književnosti.

Srbija i Makedonija će podsticati rad na zajedničkim naučno-istraživačkim i razvojnim i inovacionim projektima, zajedničku saradnju u multilateralnim i regionalnim programima i projektima, razmenu istraživača i eksperata, zatim zajedničko korišćenje ili razmenu opreme i materijala potrebnih za ostvarivanje saradnje i brojne druge forme naučno-tehnološke saradnje.

Tekst ovog sporazuma stvara pravni okvir za razvijanje bilateralne saradnje u oblasti obrazovanja, nauke i tehnologije između Srbije i Makedonije i istovremeno potvrđuje spremnost dveju strana da tu saradnju podržavaju i unapređuju.

O autoru
TajmLajn