Posts Tagged ‘Ugljenik’
Najnoviji
 
Pročitajte više
16. februara 2018.

16. februar: Prvi industrijski dijamant

Istorija pokušaja da se napravi dijamant veštačkim putem vuče korene sa kraja 18. veka, praktično od trenutka kada je 1797. potvrđeno da je dijamant u stvari čist ugljenik, odnosno jedna od njegovih alotropskih modifikacija – druga je grafit. Podsećanja radi pomenućemo ovde da su alotropske modifikacije ili alotropi različiti oblici istog hemijskog elementa koji se međusobno razlikuju po načinu na koji su atomi međusobno povezani – zbog različitih hemijskih veza, alotropi imaju različite fizičke i hemijske osobine.

Tokom 19. i 20. veka vršeni su različiti eksperimenti koji su kombinovali visoku temperatru, visok pritisak ili i jedno i drugo u pokušaju da se od, [...]

100
 
Pročitajte više
10. aprila 2015.

Od silicijuma do ugljenika

Ranih pedesetih godina 20. veka svet je zavisio od germanijumskih tranzistora koji su otkazivali poslušnost na visokim temperaturama. Silicijum, element tačno iznad germanijuma u periodnoj tablici elemenata, bio je sledeći logičan izbor zbog poluprovodničkih svojstava sličnih germanijumu.

1954. godine naučnici su bili uvereni da su pred njima još godine istraživanja i razvoja silicijumskih tranzistora (kao što je uostalom bio slučaj i sa germanijumskim), kada je na konferenciji Instituta Radio Inženjera u Dejtonu (Ohajo), Gordon Til (Gordon Teal), ispred kompanije Texas Instruments, izvukao nekoliko malih predmeta iz džepa i dramatično najavio: “Nasuprot onome što su vam moje [...]

147
Vremeplov
 
28. maj: Matijas Rust
Više
Najnoviji video
 
Tribina Instituta za fiziku u Beogradu: Ko su gospodari vremena
 
U susret BBICC takmičenju
 
Najava druge ENTER konferencije u Beogradu
Oglasi
Facebook
Najave događaja
 
Prva 3DEXPERIENCE laboratorija u Srbiji otvara se na Mašinskom fakultetu u Nišu
 
Tribina Instituta za fiziku u Beogradu: Ko su gospodari vremena
 
Takmičenje za startape u organizaciji magazina Original
Oglasi
Najnoviji članci