Ljudska nepažnja – najčešći uzrok posledica sajber napada