Kriterijumi za evropske STEM škole

U okviru STEM School Label projekta, finansiranog kroz Erazmus+ program Evropske unije, objavljen je izveštaj u kome se definišu kriterijumi za STEM škole. Ovaj …