loading...
Sponser
0 3

Anketa: Učenje srpskog jezika u inostranstvu

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Uprava za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu Ministarstva spoljnih poslova sprovode onlajn anketu među predstavnicima dijaspore o učenju srpskog jezika u inostranstvu. Ova anketa je predstavlja početak niza aktivnosti u procesu unapređenja učenja srpskog jezika i ćiriličnog pisma u inostranstvu. Upitnici, koji se nalaze na portalu eUprave Republike Srbije, na internetu će biti dostupni do kraja aprila 2015. godine. Cilj je da se utvrdi u kojoj meri su roditelji u dijaspori zainteresovani da svoju decu upišu u škole dopunske nastave srpskog jezika i da li bi eventualno učestvovali u troškovima rada škola. UPITNIK ZA ŠKOLE je namenjen školama, organizacijama, udruženjima, neformalnim grupama i pojedincima koji organizuju bilo kakav oblik nastave srpskog jezika u inostranstvu. Podaci će biti korišćeni za podršku razvoju komunikacije Uprave za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu sa ciljem sticanja uvida u potrebe organizatora nastave i pružanja podrške nastavnom procesu. Upitnik je dostupan na OVOM LINKU. UPITNIK ZA RODITELjE je namenjen građanima srpskog porekla koji žive u inostranstvu i žele da njihova deca uče srpski jezik u okviru dopunske nastave koju organizuje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Cilj Upitnika jeste sagledavanje potrebe za organizovanjem ovakvog oblika obrazovanja i vaspitanja, unapređivanje rada škola u inostranstvu i uređenje mreže škola u kojima se nastava realizuje. Podaci će biti korišćeni samo za potrebe Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i za obaveštavanje roditelja o organizaciji ove nastave. Upitnik je dostupan na OVOM LINKU. U dosadašnjem sistemu ovakvom dodatnom nastavom obuhvaćeno je oko 4000 učenika iz osam zemalja, a više od polovine njih živi u Švajcarskoj i Nemačkoj. Iz Budžeta Republike Srbije godišnje se u te svrhe izdvoji 123 miliona dinara, a nastavu izvodi ukupno 44 nastavnika. Iz ovih podataka jasno je da je dosadašnja praksa bila neefikasna i da je raspodela neravnomerna. Istovremeno, u Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja redovno stižu zahtevi za otvaranje novih grupa i u drugim državama, zbog čega je doneta odluka da se promeni model organizovanja nastave i inostranstvu kao i da se poveća obuhvat učenika. Nakon analize podataka prikupljenih anketiranjem, biće napravljen plan za sledeći ciklus nastave. Kroz participaciju roditelja, veće angažovanje honorarnih nastavnika koji već imaju prebivalište u zemlji domaćinu, kao i zahvaljujući onlajn alatima za učenje, očekujemo da će kvalitet i obuhvat nastave biti znatno povećan.]]>