Nauka
Sada čitate
Centar za promociju nauke osvojio šesti evropski projekat

Početkom avgusta, CPN je dobio finansijsku podršku za još jedan evropski projekat. Reč je o projektu nazvanom CREATIT (Implementing Creative Strategies to Inquiry Based Science Teaching), čiji je cilj razvijanje nove metode prenošenja znanja učitelja đacima, kao i diseminacija istih metoda i treninga učitelja.

Nakon ove dobre vesti, samo nekoliko dana kasnije, iz Evrope je stigla još jedna slična novost – projekat V-ALERT, na kome je CPN član međunarodnog konzorcijuma, takođe je dobio finansiranje Evropske komisije. Time je broj projekata za koje je CPN dobio finansiranje Evropske unije porastao na čak šest, što Centar svrstava u najuspešnije korisnike evropskih fondova.

Evropski projekti za koje je Centar dobio finansiranje biće od ogromne koristi za podizanje naučne pismenosti, kvaliteta obrazovanja, popularizacije i promocije nauke u Srbiji. Zahvaljujući ovolikom broju dobijenih projekata, Srbija je postala ubedljivo najaktivnija zemlja u regionu na planu promocije nauke.

Dva od šest osvojenih projekata se finansiraju iz novog EU programa COMENIUS, a četiri iz drugih programa, kao što je čuveni FP7. Pored dva upravo odobrena, CPN dobija finansiranje sledeća četiri evropska projekta:
• Holiday Science Camps – trogodišnji projekat u okviru evropskog programa COMENIUS, koji podrazumeva umrežavanje i objedinjeni prikaz evropskih naučnih kampova.
• Evropski studentski parlament (European Students Parliament), koji je deo projekta grupe Wissenschaft in Dialog (Nauka kroz dijalog), gde kroz simulaciju parlamenta učenici imaju priliku da iskuse kako se donose odluke u skupštini i da iskažu sopstvene ideje.
• SATORI projekat na temu etičkih pitanja u istraživačkom radu i upoznavanja javnosti sa rezultatima istraživanja.
• RR&I Toolkit projekat kreiranja i razvijanja uputstva za treninge i diseminaciju na temu odgovornog istraživanja i inovacija.

Uz to, Centar učestvuje kao lokalni partner (mada ne dobija finansiranje) na još sedam EU projekata, a lista organizacija sa kojima tesno sarađuje na međunarodnom planu se proteže od Uneskoa do raznih organizacija koje se bave komunikacijom i promocijom nauke u Evropi i svetu.

Istražite više o Međunarodnim projektima CPN-a.

O autoru
TajmLajn