loading...
Sponser
0 3

DELF diplome u školama čiji je osnivač Republika Srbija

DELF, koja je zvanična diploma francuskog Ministarstva prosvete. Ovaj ispit mogu da polažu učenici od petog do osmog razreda osnovne škole i sva 4 razreda gimnazije. Ambasada Republike Francuske u Republici Srbiji, preko Francuskog instituta u Beogradu, u saradnji sa Nacionalnom komisijom DELF-a i DALF-a čije se sedište nalazi u Međunarodnom centru pedagoških studija u Sevru, obezbeđuje polaganje ispita za diplomu DELF-a, za nivoe A1, A2, B1 i B2 u skladu sa Zajedničkim evropskim okvirom. Potpisivanje_sa_Francuzima Francuska strana svake godine određuje datume polaganja ispita za sticanje diplome DELF u školama, uz saglasnost MPNTR-a. Prijavljivanje učenika je slobodno i individualno. Učenici koji žele da polažu ispite moraju da kontaktiraju koordinatora za DELF u školama, koji će ih uputiti na nivo ispita koji mogu da polažu. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja ima obaveze da preko direktora škola: – omogući učenicima da polažu ispite, u vreme ili van redovne nastave; – oslobodi od nastave koordinatore kako bi organizovali i sproveli polaganje ispita; – u okvirima mogućnosti škole, obezbedi adekvatne prostorije neophodne za organizaciju i polaganje ispita; – kontroliše da li koordinator radi u skladu sa Uputstvom za realizaciju ispita za sticanje diplome DELF. Diplomu o položenom ispitu izdaje Nacionalna komisija za DELF i DALF, a dodeljuje je Francuski institut u Beogradu, najkasnije u roku od 60 dana od dana prijema rezultata ispita. Učenici koji poseduju diplomu o položenom DELF ispitu nivo B2, oslobođeni su polaganja testa znanja jezika pri upisu na francuske univerzitete. Francuska i srpska strana dogovorile su se da zajedničkim naporima rade na priznavanju diploma o položenom srednjem nivou (B1 i B2) kao ekvivalentu za položeni maturski ispit iz francuskog jezika. Na sastanku koji je održan u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja  bilo je još reči i o bilingvalnoj nastavi. Nastava na srpskom i francuskom  jeziku započeta je školske 2004-2005. godine, najpre u Beogradu, a potom postepeno i u drugim školama u Srbiji. Danas se nastava na srpskom i francuskom jeziku odvija u 8 ustanova, i to u jednoj osnovnoj školi OŠ „Vladislav Ribnikar“ u Beogradu i u sedam gimnazija.]]>