loading...
Sponser
0 3

Dodeljene stipendije nacionalnog programa „Za žene u nauci“

FVS_6949 Konkurs za ove stipendije otvoren je za mlade žene koje se bave naučnim istraživanjima u oblasti prirodnih nauka, imaju do 35 godina i trenutno su na doktorskim studijama ili su ih već završile. Detaljne informacije o tome kako se prijaviti, uključujući prijavni formular i opšta pravila konkursa, moguće je naći na internet adresi www.zeneunauci.co.rs Projekat Nacionalnih stipendija „Za žene u nauci“ u Srbiji je pokrenut 2010. godine, u partnerstvu Nacionalne komisije za UNESCO, L’Oreala Balkan i Ministarstva za prosvetu, nauku i tehnološki razvoj. Od tada se svake godine dodeljuju tri stipendije talentovanim i perspektivnim mladim ženama koje se u bave istraživačkim radom u Srbiji, i za cilj imaju dalje naučno i profesionalno usavršavanje. Dijana Mosić je rođena 18. oktobra 1981. godine u Lebanu. Osnovnu školu je završila u Medveđi, a Gimnaziju  je završila u Lebanu. Diplomirala je na Pririodno-matematičkom fakultetu u Nišu i nagrađena je poveljom Univerziteta u Nišu kao najbolji diplomirani student Prirodno-matematičkog fakulteta u školskoj 2003/2004. godini. Magistrirala je i doktorirala iz oblasti matematike na istom fakultetu  gde danas radi kao vanredni profesor. Uža naučna oblast joj je funkcionalna analiza, teorija operatora, linearna algebra. Član je uredničkog odbora naučnih časopisa Facta Universitatis, series Mathematics and Informatics, Functional Analysis, Approximation and Computation (Niš), British Journal of Mathematics & Computer Science. Kao istraživač angažovana je na tri projekta (od toga dva bilateralna) Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Autor je i koautor 2 zbirke zadataka i 31 naucnog rada u vodecim medjunarodnim casopisima. Katarina Zeljić, je rođena 4. jula 1984. godine u Loznici. Osnovnu školu i gimnaziju je završila kao nosilac Vukove diplome i povelje đaka generacije. Diplomirala je na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2008. godine na usmerenju Primenjena genetika sa prosečnom ocenom 9.82, a doktorirala 2012. godine na istom fakultetu na modulu Genetika.  Zaposlena je na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu gde radi kao docent na katedri za Genetiku i Evoluciju. Do sada je bila autor i koautor 8 naučnih publikacija u vrhunskim međunarodnim časopisima i 13 saopštenja na skupovima međunarodnog značaja.  Bila je stipendista opštine Loznica, Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, 2007. godine je dobila nagradu EFG banke za najbolje studente Srbije u okviru projekta „Investiramo u Evropske vrednosti“, a 2011. je dobila stipendiju Union Graduate College-Mount Sinai School of Medicine, za program edukacije Bioetike. Uža oblast naučnog interesovanja su joj molekularna genetika i epigenetika kancera i humana populaciona genetika. Dodatno se posebno interesuje i za etiku naučno-istraživačkog rada. FVS_7108 Miljana Tanić je rođena 21. juna 1984. godine u Beogradu. Diplomirala je 2008. godine na smeru Molekularna biologija i fiziologija na Biološkom Fakultetu u Beogradu. Završila je Master studije na Fakultetu prirodnih nauka Autonomnog univerziteta u Madridu, u Španiji. Doktorsku disertaciju iz oblasti molekularne biomedicine odbranila je 2012. godine na Medicinskom fakultetu Autonomnog univerziteta u Madridu. U toku osnovnih i postdiplomskih studija bila je stipendista Grada Beograda, Hemofarm fondacije, La Caixa/CNIO International PhD Fellowship programa i Fonda za mlade talente Republike Srbije. U periodu od 2008. do 2012. godine, radila je na Španskom nacionalnom centru za istraživanje kancera (CNIO) u Laboratoriji za humanu genetiku. Kao stipendista European Association for Cancer Research 2011. godine bila je na studijskom boravku na Kolumbija univerzitetu u Njujorku. Od decembra 2012. godine radi na  Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije u Laboratoriji za molekularnu genetiku. Njen naučno-istraživački rad  u oblasti molekularne onkologije je fokusiran na humanu genetiku karcinoma dojke i razvoj prediktivnih i prognostičkih biomarkera u onkologiji. Član je nekoliko naučnih društava. Tečno govori engleski, španski i francuski jezik. Program L’Oréal-UNESCO “Za žene u nauci” postoji od 1998. godine kada su ustanovljene Nagrade „Za žene u nauci“, koju godišnje dobija pet najuspešnijih naučnica u svetu. Partnerstvo L’Oréala i UNESCO-a koje je tada uspostavljeno na zajedničkom uverenju da je svetu potrebna nauka a da su nauci potrebne žene,  petnaest godina kasnije predstavlja jedinstveni i ambiciozni projekat koji za cilj ima da promoviše i ohrabri žene koje doprinose naučnom napretku u celom svetu. Danas ovaj program, pored nagrada, obuhvata i internacionalne i nacionalne stipendije „Za žene u nauci“,  koje se svake godine dodeljuju mladim naučnicama širom sveta. Tokom proteklih 15 godina program “Za žene u nauci” se međunarodno razgranao, odnosno postao istinski globalni program kroz koji je podržano 1729 žena u nauci iz više od 100 zemalja. Od osnivanja do danas Nagradama “Za žene u nauci” je ovenčano 77 laureatkinja, uključujući i dve naučnice koje su nakon ove dobile i Nobelovu nagradu. Stipendirano je više od 1660 mladih naučnica, čija istraživanja u različitim oblastima predstavljaju značajna naučna dostignuća. Inicijativa “Za žene u nauci” podržava žene u različitim fazama njihove karijere, različitim disciplinama i na različite načine. Laureatkinje L’Oréal-UNESCO nagrada su vodeće svetske naučnice, odnosno žene koje već imaju izgrađene karijere i čija su dostignuća doprinela nauci i svetu oko nas. Dobitnice internacionalnih i nacionalnih stipendija “Za žene u nauci” su izuzetne mlade žene koje predstavljaju budućnost nauke. Stipendije predstavljaju vid podrške njihovim vrednim istraživačkim projektima i ohrabrenja da nastave da se usavršavaju u svojoj naučnoj oblasti. Čitav program je tokom proteklih petnaest godina postao referentna tačka za međunarodno naučno dostignuće, ali i vrsta javnog foruma i neprocenjiv izvor motivacije, podrške i inspiracije ženama u oblasti nauke.]]>