loading...
Sponser
0 3

Druga faza takmičenja eOlimpijada

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave i Direkcija za elektronsku upravu, uz podršku Fakulteta organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu i Stalne konferencija gradova i opština, organizuju Olimpijadu eUprave koja ima za cilj da motivišu jedinice lokalnih samouprava u generisanju elektronskih usluga i obradi elektronskih zahteva preko nacionalnog Portala eUprava (www.euprava.gov.rs). Takmičenje ulazi u drugu fazu gde se opštinima boduju ne samo generisane elektronske usluge na Portalu već i obrađeni zahtevi koji su upućeni opštinama. eOlimpijada Trenutno Gradska opština Novi Beograd, Opštinska uprava Tutin, Gradska uprava Grada Beograda i Opštinska uprava Knjaževac su od početeka takmičenja generisala najviše usluga a najviše obrađenih usluga je obradila Gradska uprava Pančevo. Takmičenje se završava krajem marta ove godine kada će se izabrati pobednici ovog takmičenja.]]>