loading...
Sponser
0 1

Evropska nagrada za domaću naučnicu

Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo (IMGGI) dobila je nagradu ESCMID/FEMS za najbolji istraživački projekat za 2015. godinu pod nazivom „Structurally-guided identification of novel pharmacophores targeting Pseudomonas aeruginosa quorum sensing and biofilm formation„. Međunarodna organizacija FEMS (Federation of European Microbiological Societies – Federacija evropskih mikrobioloških društava) na ovaj način dodatno nagrađuje najbolji od projekata koje finansira ESCMID (European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases – Evropsko društvo za kliničku mikrobiologiju i infektivne bolesti). Projekat dr Lidije Šenerović bavi se razvojem novih antimikrobijalnih agenasa čije je dejstvo usmereno protiv bakterijskih biofilmova, struktura koje bakterije formiraju u određenim uslovima i koje su glavni razlog slabog reagovanja i rezistencije na antibiotike. Potraga za molekulima sa potencijalnim dejstvom protiv bakterijskih biofilmova biće sprovedena među bakterijama streptomicetama koje ih prirodno proizvode za borbu protiv drugih bakterija. Projekat će obuhvatiti pretragu postojeće kolekcije streptomiceta koja je formirana u IMGGI tokom prethodnih 20 godina prikupljanjem prirodnih izolata sa različitih lokaliteta. www.escmid.org/profession_career/awards_grants/research_grants/escmidfems_research_fellows/]]>