Obrazovanje
Sada čitate
Ideje za sprovođenje inkluzivnog obrazovanja
Sadržaji

Od septembra 2014. godine, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Svetska banka imali su intenzivne konsultacije o tome kako da se najbolje iskoriste donatorska sredstva koja Evropska unija u okviru Investicionog okvira za Zapadni Balkan (WBIF) namenski obezbeđuje za projekat praćenja i vrednovanja inkluzivnog obrazovanja.

Ovim povodom, tim domaćih i međunarodnih stručnjaka angažovan je da prikupi informacije od  praktičara i drugih zainteresovanih strana o sprovođenju inkluzivnog obrazovanja. U saradnji sa Ministarstvom, ovaj tim će do juna 2015. raditi na različitim zadacima, uključujući:

• Istraživačke studije o iskustvima nastavnika, stručnih saradnika, roditelja i donosioca odluka u sprovođenju inkluzivnog obrazovanja.  Prikupljanje podataka o tome kakva im je podrška potrebna kako bi mogli da se nose sa izazovima sa kojima se suočavaju.

• Analitički rad na korišćenju već uspostavljenih „stubova“ inkluzivnog obrazovanja kao što su ekspertski timovi u školama, interresorne komisije, pedagoški asistenti,  individualni obrazovni planovi.

• Regionalne konsultacije i nacionalni događaj posvećeni praćenju i vrednovanju inkluzivnog obrazovanja u kojem će Institut za psihologiju predstaviti novi okvir praćenja i vrednovanja inkluzivnog obrazovanja.

• Preporuke za izmenu zakonske regulative radi poboljšanja sistema inkluzivnog obrazovanja.

• Projektovanje i pilot obuka za inkluzivno obrazovanje.

Politička podrška i instrumenti za inkluzivno obrazovanje su važni – ali oni nisu dovoljni. Inkluzivno obrazovanje treba da funkcioniše u praksi, nastavnici treba da imaju mogućnost da podele dobra iskustva, a nastavnici i roditelji da dobiju odgovore na pitanja i pomoć u konkretnim situacijama. Kako navode u Ministarstvu, potrebno je i da se unapredi rad interresornih komisija, da se učini efikasnijim i svrsishodnijim proces donošenja i primene individualnih obrazovnih planova, kao i da se poboljša svakodnevna praksa. Monitoring okvir koji Ministartsvo razvija pomoćiće da se stekne uvid u to šta funkcioniše u praksi, a šta mora da se unapredi.

Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i angažovanim ekspertima podršku će pružiti Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštvaUNICEF i Fond za otvoreno društvo.

Prvi korak u realizaciji je prikupljanje podataka putem onlajn uptinika. Upitnik je urađen u tri verzije:

– Za nastavnike i stručne saradnike

– Za roditelje

– Za direktore osnovnih i srednjih škola

Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja uputilo je poziv nastavnicima, stručnim saradnicima, direktorima i roditeljima koji imaju iskustvo i predloge iz oblasti inkluzivnog obrazovanja da daju odgovore i time doprinesu unapređenju inkluzivne prakse. Upitnik će biti otvoren od 18. do 31. marta 2015. godine.

O autoru
TajmLajn