Obrazovanje
Sada čitate
Informacioni inženjering na novosadskom FTN-u
Sadržaji

Studijski program osnovnih akademskih studija Informacioni inženjering, praćen master akademskim studijskim programima: Informacioni inženjering i Informacioni i analitički inženjering, predstavlja novi i moderan studijski program na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu.

Ovaj program pripada oblasti interdisciplinarnih inženjerskih studija, sa dominantnim oslanjanjem na oblast elektrotehnike i računarstva.

Studijski program razvijen je u okviru sledećih oblasti inženjerstva i tehnike: primenjenih računarskih nauka i informatike, računarske tehnike i računarskih komunikacija, automatike i upravljanja sistemima, inženjerskog menadžmenta i telekomunikacija i obrade signala, kao i u oblasti matematike u tehnici.

Program je koncipiran tako da obrazuje inženjere koji će dobiti duboka teorijska i praktična znanja, neophodna za rad u različitim kompanijama i inženjerskim disciplinama, a istovremeno omogućuje i dalju specijalizaciju na master studijama.

Više o programu možete čuti u video prezentaciji studijskog programa:

O autoru
TajmLajn