loading...
Sponser
0 3

Izložba "Putovanje. Josif Pančić (1814–1888)"

Galeriji Prirodnjačkog muzeja postavljena izložba „Putovanje. Josif Pančić (1814-1888)“ koju možete da pogledate do kraja aprila ove godine. Izložba autora mr Olge Vasić i dr Marjana Niketića predstavlja omaž životu i radu ovog velikog prirodnjaka i izuzetnog coveka, koji je srpski narod zadužio velikim naučnim dostignućima. Kroz putovanja, od rodnog sela Ugrini preko Rijeke, Zagreba, Budimpešte do Beča, u potrazi za znanjem iz prirodnih nauka, a naročito botanike, a zatim i od Beča preko Beograda do Jagodine i Kragujevca, gde je radio kao lekar, Pančić je tragao za biljkama po Srbiji i otkrivao njena prirodna blaga. Josif Pancic Izložba predstavlja Pančićev doprinos, značaj i uticaj u naučnoj, obrazovnoj i društvenoj sferi Srbije u 19. veku. Iako je Pančićev rad bio pionirski, ujedno je obeležio i zlatno doba botanike u Srbiji jer je Pančić prvi i, za dugo vremena, jedini studiozno i sveobuhvatno istrazivao sastav flore Srbije. U svoja dva najznačajnija dela „Flora Kneževine Srbije“ i „Dodatak flori Kneževine Srbije“, Pančić je naveo 2422 vrste, što je oko 68 posto ukupnog broja danas poznatih vrsta u flori Srbije. Ovaj broj naročito dobija na značaju ako se zna da je u Pančićevo doba Srbija zahvatala oko polovine današnje teritorije. Pančić je sam ili sa svojim učenikom Savom Petrovićem, ličnim lekarom kralja Milana Obrenovića, i italijanskim botaničarem Robertom Vizijanijem, pronašao i opisao 54 vrste biljaka koje do tada u nauci nisu bile poznate. Njegovo najveće otkriće je omorika (Picea omorika), tercijerni relikt i endemit koji prirodno raste samo na planini Tari i u slivu reke Drine. putovanje-josif-pancic-glavna Svoja saznanja o ribama, vodozemcima, gmizavcima, pticama, sisarima i insektima pravokrilcima Pančić je objavio u nekoliko radova. I to su prvi sistematizovani radovi o fauni Srbije štampani na srpskom jeziku. Sa podjednakom pažnjom prikupljao je i izučavao stene, minerale i fosile, pisao je i o sokobanjskom meteoritu i nalazištima zlata u Srbiji, a ispitivao je i karakteristike lekovitih voda u srpskim banjama. Na izložbi su predstavljeni originalni herbarski primerci biljaka na osnovu kojih je Pančić opisao nove vrste za nauku, među kojima su belocvetna čuvarkuća (Sempervivum leucanthum Panč.) i srpska perunika (Iris serbica Panč.). Predstavljeni su i herbarski primerci Pančićevih biljaka iz Srbije i Balkanskog poluostva, opisi iz Generalnog herbarijuma Balkanskog poluostrva Prirodnjačkog muzeja u Beogradu i Botaničke bašte u Beogradu, knjige o flori Srbije, među kojima je i njegovo kapitalno delo „Flora Kneževine Srbije“, kao i lični predmeti koji su korišćeni za terensko istraživanje – metalna kutija za prikupljanje biljaka, pinceta, lupa, itd. Izložba, koja će biti otvorena do kraja aprila 2015, obogaćena je i video projekcijama sa preko 200 fotografija biljaka koje je determinisao Pančić, a koje su fotografisane u svom prirodnom ambijentu. Izvor: Prirodnjački muzej]]>