loading...
Sponser
0 3

Jedinstveno digitalno tržište EU

dokumentu Komisija je predana svom cilju da ukloni postojeće prepreke kako bi unutar EU zaista zavladalo jedinstveno tržište u pogledu e-trgovine, autorskih prava i ostalih digitalnih pitanja. „Evropa ne može biti predvodnik digitalne revolucije dok postoji 28 različitih zakona o telekomunikacijama, autorskim pravima, IT sigurnosti i zaštiti podataka. Ono što nam treba jeste evropsko tržište koje omogućava da novi poslovni modeli procvjetaju, startapi da rastu, a industrija da iskoristi prednosti Interneta stvari.“, izjavio je Gunter Otinger (Günther H. Oettinger), poverenik EK za digitalnu ekonomiju i društvo. Evropska komisija je identifikovala i područja na koja mora da se fokusira tokom ovog mandata. U okviru pitanja vezanih za bolji pristup korisnika i preduzeća digitalnim dobrima i servisima, istaknuto je da je neophodna bolja podrška e-trgovini između zemalja, posebno za manja preduzeća, kao i donošenje regulatornog okvira za njihovo poslovanje i posebno za jeftiniju dostavu paketa. Takođe je u planu da se zabrani geo-blokiranje raznih online usluga kojima operateri diskriminišu korisnike u drugim zemljama, a nepohodna je i modernizacija zakona o autorskim pravima, kao i pojednostavljivanje regulativa oko naplate PDV-a. Dalje će se raditi na pitanjima iz oblasti oblikovanja okruženja za razvoj digitalnih mreža i servisa, a posebnu grupu čine potencijali dugoročnog rasta Evropske digitalne ekonomije i društva. Na razgovorima koji su obavljeni 25. marta dogovorene su prioritetne oblasti na koje će biti fokusiran rad na pripremi sveobuhvatne Strategije za jedinstveno digitalno tržište koja bi trebalo da bude objavljena već tokom maja meseca.]]>