Nauka
Sada čitate
Konkurs za stipendiju istraživačkog boravka u Francuskoj

Ambasada Francuske i Francuski institut u Srbiji raspisuju konkurs kako bi podržali mlade naučnike i naučnice iz Srbije koji se bave pitanjima ravnopravnosti između polova i pitanjima roda.

Predsednik Republike Francuske proglasio je ravnopravnost žena i muškaraca za nacionalni prioritet za vreme svog petogodišnjeg mandata. Borba protiv rodnih stereotipa i protiv diskriminacije žena u društvu ili u porodici takođe je prioritet francuske diplomatije u svetu.

Konkurs je raspisan za pet stipendija kratkog boravka (od 15 do mesec dana) u periodu između 25. septembra i 31. decembra 2018. godine u Francuskoj. Srpski istraživači koji se bave pitanjima ravnopravnosti žena i muškaraca i studijama roda boraviće u ekspertskoj grupi u Francuskoj koja se bavi ovom tematikom. Stipendija pokriva troškove boravka, smeštaja i osiguranja, dok troškove putovanja pokrivaju sami stipendisti.

Konkurs je otvoren za naučnice i naučnike svih nivoa koji rade u istraživačkim timovima u Srbiji (asistenti, doktorandi, post doktorandi, istraživači, predavači, lekari…), stručnjake ili predstavnike nevladinih organizacija koji se bore protiv nejednakosti žena i muškaraca u svim oblastima i za istraživačke novinare koji istražuju ove teme.

Kandidature treba dostaviti lično ili ih poslati običnom ili elektronskom poštom do 6. septembra 2018. Kandidati koji budu dobili stipendiju biće obavešteni polovinom septembra 2018.

Sve informacije o uslovima konkursa možete naći na ovom linku.

O autoru
TajmLajn