loading...
Sponser
0 2

Konkurs za upis dece u vrtiće od 15. do 30. aprila

www.beograd.rs, kao i u samim ustanovama. Prednost pri upisu imaju deca iz osetljivih grupa, deca oba zaposlena roditelja i deca čija braća i sestre već pohađaju istu predškolsku ustanovu – u skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima za utvrđivanje prioriteta za upis deteta u predškolsku ustanovu. Roditelji boravak dece plaćaju 5.540 dinara, što je 20 odsto od ekonomske cene – 27.700 dinara, dok preostali iznos dotira grad Beograd. Grad će od 1. septembra iznosom od najviše 22.160 dinara dotirati i boravak dece u privatnim vrtićima ukoliko za njih ne bude mesta u predškolskim ustanovama kojima je osnivač. Pravo na besplatan boravak u predškolskoj ustanovi čiji je osnivač Grad ima treće i svako naredno dete u porodici, dete korisnika prava na novčanu socijalnu pomoć, dete sa smetnjama u razvoju za koje nije ostvareno pravo na dečiji dodatak i koje nije upisano u posebnu vaspitnu grupu i dete bez roditeljskog staranja za koje nije ostvareno pravo na dečiji dodatak.]]>