Obrazovanje
Sada čitate
Konkurs za upis dece u vrtiće od 15. do 30. aprila
Sadržaji

Konkurs za upis dece u vrtiće za 2015/16. godinu biće otvoren od 15. do 30. aprila, saopšteno je iz Sekretarijata za obrazovanje i dečju zaštitu. Preliminarne liste biće istaknute 25. maja, a roditelji čija deca ne budu primljena po konkursu ili ne budu zadovoljni odlukom upisne komisije o tome gde će im dete biti raspoređeno mogu da predaju žalbe od 25. maja do 2. juna.

Za jasle, vrtić i celodnevni pripremni predškolski program ima 8.500 slobodnih mesta. Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu može da odobri prijem dodatnih 20 odsto dece po Pravilniku o kriterijumima za utvrđivanje manjeg, odnosno većeg broja dece od broja koji se upisuje u vaspitnu grupu.

Predškolske ustanove će na svojim oglasnim tablama istaći sve informacije vezane za upis, kao i u kojim objektima ima slobodnih mesta, kako bi roditelji u zahtevu mogli da navedu do tri željena vrtića. Na oglasnim tablama će biti istaknut i spisak verifikovanih privatnih predškolskih ustanova.

Upisne komisije razmatraće žalbe od 3. do 17. juna, a od 20. juna predškolske ustanove izdavaće potvrde roditeljima za čiju decu ne bude slobodnih mesta. PU „11. april“ u Novom Beogradu, kao najveća predškolska ustanova, preliminarne liste istaći će 28. maja, a potvrde za decu koja nisu upisana roditeljima će izdavati od 29. juna.

Kako navode u Sekretarijatu za obrazovanje i dečju zaštitu uz potvrde roditelji će moći da upišu decu u privatne vrtiće. Odlukom Skupštine grada Beograda u njih će od 1. septembra biti upisivana deca za koju ne bude mesta u „državnim“ vrtićima. Beograd ima 53 verifikovane privatne predškolske ustanove, u kojima će u radnoj 2015/2016. godini biti više od 1.700 slobodnih mesta.

Zahtev za upis deteta i spisak potrebnih dokumenata mogu da se preuzmu sa internet sajta www.beograd.rs, kao i u samim ustanovama.

Prednost pri upisu imaju deca iz osetljivih grupa, deca oba zaposlena roditelja i deca čija braća i sestre već pohađaju istu predškolsku ustanovu – u skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima za utvrđivanje prioriteta za upis deteta u predškolsku ustanovu.

Roditelji boravak dece plaćaju 5.540 dinara, što je 20 odsto od ekonomske cene – 27.700 dinara, dok preostali iznos dotira grad Beograd. Grad će od 1. septembra iznosom od najviše 22.160 dinara dotirati i boravak dece u privatnim vrtićima ukoliko za njih ne bude mesta u predškolskim ustanovama kojima je osnivač.

Pravo na besplatan boravak u predškolskoj ustanovi čiji je osnivač Grad ima treće i svako naredno dete u porodici, dete korisnika prava na novčanu socijalnu pomoć, dete sa smetnjama u razvoju za koje nije ostvareno pravo na dečiji dodatak i koje nije upisano u posebnu vaspitnu grupu i dete bez roditeljskog staranja za koje nije ostvareno pravo na dečiji dodatak.

O autoru
TajmLajn