loading...
Sponser
0 4

Obeleženo 10 godina "Kreativne škole"

ex katedra predavanja drugim metodama i oblicima nastave, koristeći informaciono-komunikacione tehnologije. Nagrade na konkursu „Kreativna škola“ je dobilo 18 nastavnika iz različitih mesta u Srbiji: iz Novog Sada, Niša, Obrenovca, Kraljeva, Arilja, Kijeva, Pečenjevaca i Beograda. Svečano proglašenje pobednika je održano u beogradskom Medija centru u petak 3. oktobra. Ove godine se na konkurs za inovaciju u nastavi prijavilo 632 nastavnika, sa 316 nastavničkih radova, od čega je 211 radova uvršćeno u bazu uglednih radova na portalu www.kreativnaskola.rs. Radovi pokrivaju sve oblasti zastupljene u osnovnim i srednjim školama: od srpskog jezika i književnosti, preko matematike, prirodnih i društvenih predmeta zastupljenih u osnovnim i srednjim školama, pa do stručnih predmeta zastupljenih u srednjim stručnim i umetničkim školama. L-D_ZVujnovic_SMarkovic_ZAvramovic Radovi koje nastavnici svake školske godine šalju na konkurs „Kreativna škola“ služe ostalim nastavnicima u Srbiji kao inspiracija za uvođenje inovacija u nastavu i kao kvalitetne digitalne pripreme za čas.  Na portalu će biti više od 1500 radova sa predlozima inovacija u nastavi primenjivih u obrazovnom sistemu Srbije, od kojih svaki nosi pripremu za najmanje jedan, a najviše pet časova nastave. Nastavnica Ljiljana Jovanović o prvonagrađenom radu za kategoriju mlađih razreda osnovne škole, koji je radila u saradnji sa svojom koleginicom Nadom Purtić i učenicima OŠ “Žarko Zrenjanin” Novi Sad, kaže: “Ideja i motivacija da odaberemo mobilno učenje kao model pomoću kojeg bismo promenile način na koji deca usvajaju novo gradivo je bilo naše opažanje da veliki broj dece još od najranijeg školskog uzrasta poseduje i donosi u školu mobilne telefone i da ih vešto i rado koriste za pravljenje fotografija. Osmislile smo aktivnosti u toku kojih deca koriste te iste telefone u nastavne svrhe, tj.  posmatraju svet oko sebe kroz oko kamere, fotografišu pojmove van učionice i te slike donose na čas kada one postaju nastavni materijal koji su oni sami odabrali i osmislili. Za ovakve časove, dovoljno je da učenici imaju i najjednostavniji model mobilnog telefona”. Prvonagrađeni u kategoriji srednjih škola je rad „Učiti o Holokaustu kroz istraživanje i snimanje filma” koji su osmislile i realizovale profesorka Marsela Eškenazi Milutinović iz Poljoprivredno – hemijske škole „Dr Đorđe Radić“ i profesorka Gordana Petrović iz Mašinsko-tehničke škole „14. oktobar“ iz  Kraljeva. Ovaj rad daje učenicima kroz projektnu nastavu mogućnost da budu stvaraoci dokumentarnog filma, što je uz korišćenje informacionih tehnologija danas lako i dostupno i učenicima, a na temu koja je važna, vanvremenska i uvek aktuelna. „Deset godina duga tradicija ovog takmičenja i interesovanje za njega koje vlada među nastavnicima kazuje nam koliko nam je ono potrebno.  Možda je u široj javnosti nedovoljno vidljivo, ali u srpskom obrazovanju Kreativna škola je pokretač inovacija, širenja dobre prakse, upotrebe IKT-a, jačanja veze pedagogije i tehnologije. Učesnici takmičenja  svake godine pomeraju granice i postavljaju nove, više standarde u obrazovanju. Baza radova i zajednica nastavnika koja se formirala oko Kreativne škole dobra su slika šta naši nastavnici znaju i mogu da učine kako bi nastava bila efikasnija i zanimljivija, što za krajnji rezultat ima poboljšanje obrazovnog sistema uopšte„, rekla je državna sekretarka u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Snežana Marković. Nagradjeni Kreativna skola Direktor Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja Zoran Avramović je tim povodom izjavio: “Zadovoljni smo što smo imali odličan odziv nastavnika i stručnih saradnika iz osnovnih i srednjih škola u Srbiji, koji već 10 godina učestvuju na konkursu „Kreativna škola“ pokazujući da primenjuju inovacije u nastavi, i ne stide se da svoje radove iz prakse pokažu svetu i podele sa drugim kolegama. Naši nastavnici, učešćem na konkursu, afirmišu nastavničku profesiju, svoje škole i naš obrazovni sistem i Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja im se najlepše zahvaljuje na trudu i doprinosu unapređivanju nastave u Srbiji.“ „Ovo je jubilarna deseta godina saradnje Microsoft-a sa Zavodom za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, na promociji odličnih nastavnika i kreativnih ideja, koje nastavnici u Srbiji imaju. Ponosimo  se rezultatima dosadašnjeg rada: 26000 nastavnika koristi digitalnu pripremu za čas na portalu Kreativna škola, koje su napravile njihove kolege – nastavnici u Srbiji. I samo deljenje radova nastavnika na portalu predstavlja jednu od inovacija, koje su nam donele informacione tehnologije – bez štampanja na papiru, digitalni materijali za čas se mogu prikazati na školskom projektoru ili na tablet računaru učenika”  rekao je Željko Vujnović, direktor Majkrosoft kancelarije u Srbiji. Inovativni radovi nastavnika koji se nalaze u Bazi znanja javno su dostupni i drugim nastavnicima na  portalu www.kreativnaskola.rs , kao i spiskovi  svih nagrađenih radova i nagrađenih nastavnika.]]>