loading...
Sponser
0 5

Podrška istraživanjima i inovacijama u Srbiji

Projekat podrške istraživanjima, inovacijama i transferu tehnologija u Srbiji je  pokrenut 2. februara u sedištu SANU. Projekat podrške istraživanjima, inovacijama i transferu tehnologija u Srbiji je pokrenut 2. februara u sedištu SANU.[/caption] Projekat predstavlja nadogradnju na uspehe postignute kroz tekući Projekat podrške inovacijama u Srbiji, koji finansira EU, a koji je pomogao u osnivanju Fonda za inovacionu delatnost Srbije. Uz korišćenje grantova u vrednosti od 8,4 miliona evra, Fond za inovacionu delatnost je uspešno podržao 53 inovativne start-ap i tehnološki intenzivne kompanije u periodu od 2011. do 2014. godine. Novi Projekat podrške istraživanjima, inovacijama i transferu tehnologija će pomoći Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Fondu za inovacione delatnosti u daljem jačanju istraživanja, razvoja i inovacija u Srbiji, kao i u pilotiranju sistema za transfer tehnologija radi podsticanja ekonomije zasnovane na znanju. Stručnjaci Svetske banke će podržati Ministarstvo u izradi nacionalne Strategije za istraživanja i razvoj i inovacije, Infrastrukturne mape puta za istraživanja i razvoj i Akcionog plana. Glavni cilj nove strategije je preusmeravanje sa kvantiteta ka kvalitetnijim rezultatima istraživanja. Buduće politike u oblasti inovacija i istraživanja treba da budu integrisane, zasnovane na dokazima i treba da uzimaju u obzir postojeće i potencijalne resurse srpske istraživačke zajednice i novonastale potrebe poslovnih zajednica u Srbiji i inostranstvu. [caption id="attachment_2756" align="alignleft" width="450"]PPI U Srbiji PPI U Srbiji[/caption] Drugi cilj projekta je uspostavljanje Centra za transfer tehnologija u Fondu za inovacionu delatnost koji će predstavljati nastavak prethodno uloženih napora u izgradnju kapaciteta, finansiranih od strane EU i drugih donatorskih programa. Centar za transfer tehnologija će angažovati međunarodne eksperte kako bi pomogli istraživačkim institutima u Srbiji da komercijalizuju svoje ideje u saradnji sa kancelarijama za transfer tehnologija u Srbiji. Konačno, projekat će takođe podržati izradu nove šeme grantova radi jačanja saradnje između industrije i istraživačkih organizacija u Srbiji u oblasti istraživanja i razvoja. Svetska banka će olakšati proces konsultacija sa industrijom za potrebe izrade nove šeme grantova. Fond za inovacionu delatnost će raditi na implementaciji šeme grantova za saradnju, a početak ovog programa se očekuje tokom 2015. godine. Grantove će finansirati EU i Vlada Srbije sa dodatnih 4,4 miliona evra. Na kraju, kao što su naglasili predstavnici Delegacije EU, Ministarstva i Svetske banke, ove projektne aktivnosti su usmerene ka jačanju međunarodnog pozicioniranja srpske privrede kroz preusmeravanje srpskog istraživačkog tela ka potrebama industrije u zemlji i inostranstvu i učiniće istraživački sektor konkurentnijim na evropskom i međunarodnom tržištu, što bi dugoročno trebalo da dovede do otvaranja radnih mesta i ekonomske konkurentnosti. Aktivnosti u oblasti naučnog rada, istraživanja, inovacija i transfera tehnologija predstavio je dr Aleksandar Belić. On je najavio brojne planove i promene koje će se dogovditi u ovoj oblasti, a koji će biti obuhvaćeni pomenutom strategojom. Izvor: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja]]>