loading...
Sponser
0 5

Portal za transfer tehnologije

Portal za transfer tehnologije Doprinos iskorišćenju pronalazaka je uspostavljanje efikasnog sistema transfera tehnologija između naučnoistraživačkih institucija i privrede. Centar za transfer tehnologije Univerziteta u Beogradu svojom delatnošću podstiče i podržava bolju saradnju između Univerziteta i privrede. U okviru Projekta 158881-TEMPUS-1-2009-1-RS-TEMPUSJPHES „National Platform for Knowledge Triangle in Serbia“, razvijen je Portal za transfer tehnologije. U pitanju je onlajn sistem za podršku procesu transfera tehnologije čiji je cilj brzo i efikasno formiranje jedinstvene baze tehnologija i uspostavljanje veze i saradnje između naučnoistraživačkih institucija i kompanija. Sistem treba da podrži i omogući prikupljanje informacija o tehnologijama kojima raspolažu akademske institucije, s jedne strane, i potencijalima kompanija za plasman tehnologije sa druge. Takođe sistem treba da olakša pretragu i analizu podataka. Svaki registrovani korisnik može da promoviše svoje tehnologije ili resurse, da pretražuje informacije ali ne i da vidi podatke o instituciji koja je postavila opis. Ove podatke korisnik dobija od Centra za transfer tehnologije. Sistem podržava registraciju akademskih institucija koje se registruju na sistem mehanizmom slanja poziva, tako što već registrovana akademska institucija inicira registrovanje druge akademske institucije. Softver akademskim institucijama nudi mogućnost postavljanja osnovnih informacija o tehnologijama i resursima kojima raspolažu ili pretragu mogućnosti za komercijalizaciju kojima raspolažu kompanije. Opis tehnologije bi trebalo da sadrži sledeće podatke:

  • Opis domena – kratak opis oblasti iz koje je tehnologija, uz obavezno navođenje trenutnog stanja u oblasti.
  • Opis razvijene tehnologije – cilj koji je postavljen prilikom razvoja tehnologije, problem u oblasti koji tehnologija rešava, i sl.
  • Rezultati istraživanja – rezultati koji su dobijeni u procesu istraživanja.
  • Mogućnosti primene – procena mogućnosti primene i ocena potencijalnih korisnika tehnologije.
  • Procena ekonomskih aspekta na koje tehnologija utiče – okvirna ekonomska analiza uvođenja tehnologije u proizvodnju, očekivani uticaj na okolinu i mogućnosti eksploatacije.
Proces registracije kompanija razlikuje se od procesa registracije akademskih institucija i započinje na inicijativu kompanije, koja na sistem postavlja svoje osnovne podatke u vidu zahteva za kreiranje korisničkog naloga. Nakon provere podataka, administrator odobrava kreiranje naloga. Kompanije zatim mogu postavljati osnovne informacije o potencijalima za komercijalizaciju tehnologija i resursima kojima raspolažu ili pretraživati tehnologije kojima raspolažu akademske institucije. Svaki registrovani korisnik, bilo da se radi o akademskoj instituciji ili kompaniji, može postaviti opis tehnologija i/ili resursa kojima raspolaže. Na osnovu prikupljenih podataka korisnici mogu inicirati online pretragu uparivanja tehnologija, a periodično i sam sistem inicira pretragu (offline pretraga) u cilju uparivanja podataka o tehnologiji sa zahtevom za komercijalizaciju i obaveštava korisnike u slučaju pozitivnog ishoda ovakve pretrage. Korisničko uputstvo za aplikaciju]]>