loading...
Sponser
0 1

Potpisan sporazum sa Makedonijom o saradnji u oblasti obrazovanja, nauke i tehnologije

Potpisivanje sporazuma o saradnji dve države u oblasti obrazovanja, nauke i tehnologije Potpisivanje sporazuma o saradnji dve države u oblasti obrazovanja, nauke i tehnologije[/caption] Sporazumom se takođe predviđa da će obe strane podsticati neposrednu saradnju obrazovnih ustanova, razmenu profesora i razmenu iskustava o reformama sistema obrazovanja. Predviđeno je uspostavljanje saradnje na planu uključivanja dece sa posebnim obrazovnim potrebama. Ugovorne strane će, po principu reciprociteta, podsticati uzajamno izučavanje jezika i književnosti. Srbija i Makedonija će podsticati rad na zajedničkim naučno-istraživačkim i razvojnim i inovacionim projektima, zajedničku saradnju u multilateralnim i regionalnim programima i projektima, razmenu istraživača i eksperata, zatim zajedničko korišćenje ili razmenu opreme i materijala potrebnih za ostvarivanje saradnje i brojne druge forme naučno-tehnološke saradnje. Tekst ovog sporazuma stvara pravni okvir za razvijanje bilateralne saradnje u oblasti obrazovanja, nauke i tehnologije između Srbije i Makedonije i istovremeno potvrđuje spremnost dveju strana da tu saradnju podržavaju i unapređuju.]]>