Nauka
Sada čitate
Poziv CPN-a za finansijsku podršku projektima promocije i popularizacije nauke u 2018. godini

Centar za promociju nauke objavio je početkom aprila Javni poziv za podnošenje prijava za finansijsku podršku projektima promocije i popularizacije nauke u 2018. godini.

CPN je uputio poziv zainteresovanim naučnim, naučnostručnim društvima, školama, centrima za stručno usavršavanje, udruženjima i drugim organizacijama, ali i pojedincima preko naučnih klubova, da podnesu svoje prijave za izbor projekata promocije i popularizacije nauke i tehnike, kojima će pružiti finansijsku podršku u 2018. godini.

Cilj Javnog poziva je podizanje nivoa naučne pismenosti i širenja naučne kulture sprovodeći postupak decentralizacije promocije i popularizacije nauke na teritoriji Srbije; podrška raznovrsnim i inovativnim projektnim pristupima iz oblasti promocije i popularizacije nauke, a koji pokrivaju interesovanje i potrebe opšte populacije; podrška inovativnim i visokouticajnim projektima koji imaju veliki obuhvat u cilju razvoja i poboljšanja kvaliteta projekata iz oblasti promocije nauke od globalnog značaja i podrška kreativnim projektima koji afirmišu dostupnost znanja u otvorenom prostoru putem naučnopopularnih eksponata kako bi se naučni pojmovi, fenomeni i činjenice usvojili kroz neposredno iskustvo.

Ukupna raspoloživa sredstva izdvojena za ovu namenu iznose 8.300.000 dinara, po sledećoj raspodeli:

  1. Kategorija 1 – Projekti promocije nauke u naučnim klubovima – 3.300.000 dinara, s tim da je maksimalan iznos po projektu 100.000 dinara;
  2. Kategorija 2 – Projekti promocije nauke – 3.000.000 dinara, s tim da je maksimalan iznos po projektu 200.000 dinara;
  3. Kategorija 3 – Idejna rešenja za interaktivne eksponate u parkovima nauke – do 200.000 dinara. Za projekte koji su izabrani kao nagrađeni i projekte koje će Centar uvrstiti u katalog, podnosilac projekta ima pravo na naknadu zavisno od efekata njegovog iskorišćavanja:
  • za prvonagrađeni projekat – 50.000 dinara bruto,
  • za drugonagrađeni projekat – 30.000 dinara bruto,
  • za trećenagrađeni projekat – 10.000 dinara bruto.

Maksimalan iznos cene izrade jednog eksponata je 100.000 dinara.

4. Kategorija 4 – Projekti izrade eksponata koji će se realizovati u parkovima nauke  – minimum 2.000.000 dinara, s tim da je maksimalan iznos izrade jednog eksponata 100.000 dinara.

Javni poziv za podnošenje projekata u prve četiri kategorije otvoren je u periodu od 4. do 27. aprila 2018. godine. Javni poziv za Kategoriju 4 se sprovodi pošto budu izabrana idejna rešenja iz Kategorije 3.

Pravo učešća

Pravo učešća imaju pojedinci u okviru naučnih klubova (najviše 2 naučna kluba), uz pisanu saglasnost naučnih klubova, kao i samostalno sva naučna, naučnostručna društva, škole, centri za stručno usavršavanje, udruženja i druge organizacije koje se bave unapređenjem naučno-istraživačkog rada, popularizacijom i promocijom nauke. Zaposleni angažovani u CPN-u nemaju pravo učešća u projektima. Zaposleni i angažovani u centrima za stručno usavršavanje nemaju pravo na prijavu projekata iz kategorije 1, 3 i 4, dok u prijavi projekata iz kategorije 2 mogu da budu deo projektnog tima, ali ne i odgovorna lica projekta.

Sedište podnosioca prijave mora da bude u Republici Srbiji.

Način i rok prijavljivanja

Prijave se podnose isključivo elektronskim putem, na obrascu koji je dostupan na sajtu CPN-a prijave2.cpn.rs.

Poziv je otvoren do 27. aprila u podne.

Neblagovremene i nepotpune prijave, prijave lica koja nemaju pravo učešća, kao i prijave projekata čije je sprovođenje CPN finansijski podržao u prethodnim godinama, a koji nisu podneli ispravan programski i finansijski izveštaj prema poslednjem usvojenom izveštaju, neće biti razmatrane.

Donošenje odluke

Odluka o izboru projekata koje će CPN finansijski podržati biće doneta na osnovu provere i bodovanja podnete prijave za učešće.

Prijavu i projektnu aplikaciju ocenjuju članovi programskih komisija u skladu sa Pravilnikom, ocenama na skali od 1 do 5, po šest osnovnih kriterijuma (projektna ideja, program rada, uticaj projekta, stručnost projektnog tima, kvalitet izrade projektne aplikacije i struktura budžeta), za projekte kategorije od 1 do 3, ocenama 1 do 5 po četiri osnovna kriterijuma (projektna ideja, izvodljivost, dizajn i struktura predmeta), za projekte kategorije 4 i ocenama 1 do 5 po četiri osnovna kriterijuma (način izvođenja, cena izvođenja, rok izvođenja i reference) za projekte kategorije 5.

Odluka CPN-a o projektima koji će dobiti finansijsku podršku po ovom javnom pozivu za projekte kategorije od 1 do 4 biće objavljena 28. maja godine na sajtu cpn.rs.

CPN zadržava pravo da ne dodeli sredstva za finansiranje, odnosno sufinansiranje projekata ili da dodeli iznos koji je manji od traženog, u zavisnosti od raspoloživih finansijskih sredstava budžeta.

CPN zadržava pravo da ne dodeli finansijska sredstva, ukoliko nije dostavljena nijedna prijava, odnosno nije dostavljena nijedna prijava kod koje su ispunjeni uslovi za učešće predviđeni Pravilnikom.

Zaključivanje ugovora

Udruženje ili organizacija kojoj je u postupku po ovom pozivu odobrena finansijska podrška zaključuje sa CPN-om ugovor kojim se uređuju međusobna prava i obaveze.

Dodatne informacije o Javnom pozivu mogu se dobiti preko pozivnog broja CPN-a, telefon: (011) 2400 260 (lokal 120) ili pronaći na sajtu prijave2.cpn.rs.

O autoru
TajmLajn