loading...
Sponser
0 3

Pozovi 18911 u vezi sa digitalizacijom

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija obavestilo je javnost da je počeo sa radom pozivni centar za podršku građanima u procesu prelaska sa analognog na digitalno emitovanje televizijskog signala. Pozivom na broj 18911 građani mogu dobiti sve korisne informacije vezane za proces digitalizacije. Putem pozivnog centra građani će moći da dobiju sve informacije o tome na koji način se obezbeđuje prijem digitalnog televizijskog signala, preko kojih predajnika u Republici Srbiji će biti emitovan signal, koje su neophodne tehničke pretpostavke da bi bio realizovan prijem televizijskog digitalnog signala, kako se instalira uređaj za prijem digitalnog signala, čemu služi žig garancija „digital TV“, u kojim zonama raspodele se nalaze različite opštine, mesta i gradovi u kojima građani žive, kada se isključuje analogni signal u različitim opštinama, mestima i gradovima. Pozivni centar će pružati i tehničko-tehnološku pomoć korisnicima koji su ostvarili pravo na subvencionisanu kupovinu STB uređaja sistemom vaučera. Ministarstvo podseća građane da fazna gašenja analognih predajnika počinju 15. aprila sa regionom Vršca, a da će do 17. juna na celoj teritoriji Srbije biće okončan prelazak sa analognog na digitalno emitovanje.]]>