loading...
Sponser
0 2

Predavanje „Dugotrajni organski zagađivači u životnoj sredini i ljudskom organizmu“

Naučnom klubu CPN-a. Predavanje je organizovano u četvrtak 12. februara u okviru projekta JICA, koji ima za cilj da istraži trenutnu ekološku situaciji u našoj zemlji, pogotovo u Pančevu i duž rečnog korita Dunava. ”Naš san je da stvorimi čistiji cvet za generacije koje dolaze”, izjavio je profesor Nakano. Prema njegovim rečima, zagađenje reka u Srbiji je ozbiljno i posledica je, između ostalog, izlivanja velikih količina toksičnih hemikalija tokom NATO bombardovanja 1999. godine. [caption id="attachment_2944" align="alignleft" width="450"]Profesor Takeši Nakano Profesor Takeši Nakano[/caption] Ideja japansko-srpskog JICA projekta i jeste da se naši stručnjaci obuče, kako bi u Srbiji sprovodili analizu i smanjivanje koncentracije određenih hemikalija u životnoj sredini i učinili našu zemlju bezbednijim mestom za život. Profesor iz Japana govorio je o takozvanim POPs suspstancama – dugotrajnim organskim zagađivačima koji pod normalnim uslovima ne mogu da se razgrade. Na taj način dugo opstaju u sredini u kojoj su se našle i predstavljaju dugotrajnu pretnju po životnu okolinu i ljude.  U njih se ubrajaju pojedini pesticidi, industrijske hemikalije i produkti procesa sagorevanja. Ovakvi zagađivači neretko završavaju u hrani, putem koje ih u najvećoj meri unosimo u naš organizam i ugrožavamo zdravlje. Iz tog razloga, izuzetno je važno vršiti monitoring bezbednosti hrane i drugih proizvoda, kao na primer plastike od kojih se prave igračke za bebe. Profesor Nakano je govorio o situaciji u Japanu, kada su POPs predstavljali veliki društveni problem pre 50 godina. Intenzivno se radi na monitoringu ovih hemikalija, neke je zabranjeno proizvoditi i radi sa na sanaciji posledica. Među ozloglašenim suspatncama, koje su dovele i do smrtnih ishoda kako ljudi tako i životinja, su DDT, HBCD, PCB itd. Švajcarski naučnik Pol Muler je dobio Nobelovu nagradu za DDT 1948. godine. Samo 30 godina nakon toga, DDT  je zabranjen u celom svetu, jer se ispostavilo da je izuzetno opasan po ljudsko zdravlje i da se taloži u kostima i mišićima. Velike količine ovih hemikalija su dospevale u pirinčano ulje ili su se nalazile u zaštitinim farbama za drvo, ili čak u nekim organskim bojama koje se koriste u proizvodnji kozmetike. Neke od ovih hemikalija veoma podsećaju na određene hormone i mogu veoma da zbune naš organizam kada dospeju u njega. Tako, na primer, mogu da poremete funkcionisanje tirodine žlezde i da dovedu do promena u ponašanju ili smetnji u procesu učenja i pamćenja.  Izvor: Centar za promociju nauke]]>