Nauka
Sada čitate
Prijavljivanje za Petničku školu molekularne biologije

Od 19. do 24. septembra 2018. godine se u Istraživačkoj stanici Petnica održava treća po redu Petnička škola molekularne biologije „PCR u biološkim i biomedicinskim istraživanjima“.

Ovaj program organizuju timovi Centra za humanu molekularnu genetiku Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Odeljenja za biologiju Istraživačke stanice Petnica. Namenjen je studentima osnovnih, master i doktorskih studija koji imaju potrebu da ovladaju nekom od metoda i tehnika molekularne biologije koje će biti obrađivane na Školi.

Kroz intenzivan mentorski praktičan rad, u okviru programa biće pokrivene sledeće teme:

  • Izolacija DNK iz različitih tipova bioloških uzoraka, provera kvaliteta DNK i fluorometrijska kvantifikacija DNK
  • Optimizacija PCR-a i dizajn prajmera
  • Identifikacija mutacija kod naslednih bolesti čoveka primenom različitih metoda molekularne biologije uz analizu rezultata
  • Primena PCR-a u realnom vremenu u ekspresionim analizama
  • Bioinformatička obrada sekvenci nukleinskih kiselina i upoznavanje sa bazama podataka
  • Interpretacija genetičkih varijanti nakon NGS-a

Kotizacija za učešće na programu iznosi 250 EUR u dinarskoj protivvrednosti i pored učešća na programu, uključuje i smeštaj na bazi punog pansiona u kampusu IS Petnica. Za ograničen broj kandidata je omogućeno umanjenje participacije u maksimalnom iznosu od 50 EUR.

Za učešće se možete prijaviti do 15. jula 2018. godine, popunjavanjem formulara na linku.

Za dodatne informacije, kontaktirajte nas na bio@petnica.rs

O autoru
TajmLajn