loading...
Sponser
0 3

Proširene elektronske usluge za građane u Hrvatskoj

ePošta u Hrvatskoj pomoću svojih korisničkih podataka (korisničko ime i lozinka) od 5. februara mogu da pristupe sistemu e-Građani, kao i e-uslugama javne uprave koje nudi taj sistem. Potpisivanjem tripartitnog sporazuma između Ministarstva uprave Republike Hrvatske, Finansijske agencije i HP-Hrvatske pošte d.d. korisnicima servisa ePošta Hrvatske pošte omogućen je jednostavan pristup sistemu e-Građani Vlade RH. Korišćenjem jedinstvenog elektronskog identiteta, u okviru sistema e-Građani, svi korisnici imaju mogućnost da jednostavno i ubrzano elektronski komuniciraju sa javnom upravom i da sigurno pristupaju e-uslugama javne uprave. To takođe znači da će građani moći da se za pristup sistemu e-Građani prijave i u ekspoziturama Hrvatske pošte u kojima će potpisivanjem zahteva za korišćenjem servisa ePošta dobiti korisničko ime i lozinku za pristup na oba servisa. 2plaćanje racuna Korisnici besplatnog servisa ePošta Hrvatske pošte su kroz ovu saradnju dobili mogućnost da, putem elektronskih usluga trenutno uključenih u sistem e-Građani, zatraže elektronske zapise iz matične knjige rođenih ili venčanih, zatraže elektronske zapise o prebivalištu, boravištu i vlasništvu vozila, provere svoj upis u registar birača, informišu se o ocenama svog deteta u školi, provere izabranog lekara, naruče evropsku karticu zdravstvenog osiguranja, zatraže svoju elektronsku radnu knjižicu, informišu se o očekivanom iznosu penzije ili dečijeg dodatka, registrujui se kao potencijalni zaposlenik, provere uplaćene doprinose u drugi stub penzionog osiguranja (obavezno penziono osiguranje na osnovu individualne kapitalizovane štednje), nabave potvrde od REGOS-a (Centralni registar osiguranika), provere svoju poresku knjigovodstvenu karticu, provere svoje podatke u OIB sistemu (lični identifikacioni broj) ili administriraju svoj elektronski identitet. Servis ePošta Hrvatska pošta je predstavila korisnicima sredinom 2014. godine, a danas ima 27.500 korisnika. Punoletnim građanima koji žele moderna rešenja Hrvatska pošta ovom uslugom olakšava prijam i predaju pošiljaka preko interneta, omogućava jednostavno plaćanje računa, kao i organizaciju i skladištenje pošiljaka. ePoštom korisnici mogu plaćati račune debitnim i kreditnim karticama svih banaka (Visa, Maestro, MasterCard i Diners) i to uz naknadu od dve kune bez obzira na iznos računa i bez obzira na to da li su ih primili ePoštom ili na svoju kućnu adresu. Kako naglašavaju u Hrvatskoj pošti „ova jednostavna, pouzdana i inovativna usluga korisnicima jamči učinkovitost, točnost i sigurnost.“]]>