Najave
Sada čitate
Prva 3DEXPERIENCE laboratorija u Srbiji otvara se na Mašinskom fakultetu u Nišu

Zajedničkom inicijativom kompanije CADCAM Data iz Beograda i Mašinskog fakulteta Univerziteta u Nišu opremljena je 3DEXPERIENCE laboratorija, koja će svečano biti puštena u rad u utorak, 23. oktobra u 10 časova.

Otvaranjem prve 3DEXPERIENCE laboratorije u Srbiji pruža se mogućnost studetnima da steknu teorijska i praktična znanja na polju razvoja proizvoda i prizvodnje, projektovanja i simulacije, upravljanja projektima, koja kasnije mogu primeniti u svom profesionalnom radu i usavršavanju.

Ova sveobuhvatna poslovna platforma koja povezuje inženjere, projektante, dizajnere, menadžere, marketing, prodaju i druge sektore i lokacije u integrisano okruženje predstavlja jedno od najmodernijih softverskih rešenja koja se koriste u razvojno-proizvodnim procesima u svetu.

Na otvaranju će biti demonstrirane neke mogućnosti primene 3DEXPERIENCE platforme i rešenja koje integriše, na primeru humanoidnog robota Poppy, Utvinog niskokrilca Sova, a profesori Mašinskog fakulteta u Nišu će prikazati primenu CAD i CAE softverskih rešenja u biomedicniskom inženjeringu i simulaciji mehaničkog ponašanja automobilskih pneumatika.

Svečano otvaranje će se održati u svečanoj sali Mašinskog fakulteta u Nišu, Aleksandra Medvedeva 14. (Svečana sala se nalazi na VI spratu).

Agenda skupa, utorak, 23. oktobar od 9:30 do 14:00 časova:
9:30 – 10:00 Registracija i kafa dobrodošlice
10:00 – 10:10 Uvodno predavanje, Mašinski fakultet Niš
10:10 – 10:20 CADCAM Data i Dassault Systemes – podrška akademskoj zajednici, CADCAM Data
10:20 – 10:40 Poslovna platforma 3DEXPERIENCE i praktična primena u nastavi, CADCAM Data
10:40 – 11:25 Studentski projekat – Humanoidni robot Poppy, Dassault Systemes
11:25 – 11:40 Pauza za kafu
11:40 – 12:00 Kako je Utvin niskokrilac „Sova“ dočekao svoj prvi let? Utva – avio industrija, Pančevo
12:00 – 12:20 Primena softverskog rešenja CATIA V5 u biomedicinskom inžinjeringu, Mašinski fakultet Niš
12:20 – 12:40 Računarski podržano projektovanje automobilskih guma: modeliranje geometrije i simulacija mehaničkog ponašanja putničkih pneumatika upotrebom softverskog rešenja CATIA i SIMULIA Abaqus, Mašinski fakuet Niš
12:40 – 14:00 Svečano otvaranje laboratorije, demonstracija virtuelne realnosti na 3DEXPERIENCE platformi, Poppy robot i koktel posluženje

O autoru
Info