loading...
Sponser
0 3

U Srbiji ustanovljen prvi sistem za odlaganje kontaminiranog ambalažnog otpada

Kompanija Sekopak će od 1. januara naredne godine početi sa primenom dugoročno održivog sistema upravljanja ambalažnim otpadom kontaminiranim opasnim supstancama.

Ambalažni otpad kontaminiran ostacima opasnih supstanci čini tri odsto ukupnog amblažnog otpada. Ovde spadaju, pre svega, primarna ambalaža sredstava za zaštitu bilja, ambalaža motornih ulja i drugih naftnih derivata, primarna ambalaža pojedinih hemikalija, kao što su koncentrovana sredstva za održavanje higijene, građevinske ili druge vrste hemikalija, i drugo. Usled ograničenog broja i kapaciteta preduzeća ovlašćenih za sakupljanje, transport, skladištenje i tretman ovakvog ambalažnog otpada, kao i zbog velikih troškova upravljanja ovakvim otpadom, razvoj uređenog, ekonomski i ekološki održivog sistema kasnio je u odnosu na neopasan ambalažni otpad. Ovo je, pak, opterećivalo poslovanje kompanija koje takvu robu plasiraju na tržište, kao i korisnike ovih proizvoda. „Tri godine nakon početka sprovođenja Zakona o ambalaži i ambalažnom otpadu i Zakona o upravljanju otpadom Repubika Srbija je sa velikim uspehom ustanovila dugoročno održiv, višematerijalni sistem upravljanja ambalažnim otpadom. Vlada Srbije podržava ovaj i podržaće sve buduće projekte koji za cilj budu imali odlaganje ovakvog otpada“, izjavio je Hranislav Stojković, pomoćnik Ministra za energetiku, razvoj i zaštitu životne sredine. „Ponosni smo što možemo da kažemo da se danas više od 80 odsto ukupnog ambalažnog otpada evidentira prema propisima, ali sada je pred nama novi izazov – da sa istim uspehom osiguramo odlaganje ambalažnog otpada kontaminiranog ostacima opasnih supstanci“, izjavio je Sava Crnogorac, generalni direktor kompanije Sekopak. Najznačajniji partner Sekopaka prilikom razvoja i primene ove usluge je kompanija Porr-Werner&Weber, koja okuplja preduzeća ovlašćenih za sakupljanje, transport, skladištenje i tretman tzv. kontaminiranog ambalažnog otpada. „Ovo je jedinstven sistem u Srbiji jer je baziran na najslabijoj karici tj. sakupljanju i pravilnoj pripremi ove vrste ambalažnog otpada pre konačnog tretmana. Ovaj element je nedostajao u svim dosadašnjim pokušajima rešavanja ovog problema“, izjavio je Miroslav Premović iz kompanije Porr-Werner&Weber. Standardnim ugovorom o prenosu obaveza na Sekopak, preduzeća koja plasiraju i ovakvu vrstu ambalažnog otpada pomažu zajedničko ostvarivanje  godišnje definisanih nacionalnih ciljeva za ponovno iskorišćenje i reciklažu. Izvor: Sekopak]]>