loading...
Sponser
0 6

Potpisan sporazum o saradnji Instituta Vinča i CERN-a

Instituta za nuklearne Nauke Vinča, Jovan Nedeljković i direktor istraživanja Evropske organizacije za nuklearne istraživanja (CERN) Serđo Bertoluči (Sergio Bertolucci) potpisali su 19. novembra sporazum o saradnji (Memorandum of Cooperation) između ove dve institucije. Sporazum se temelji na doprinosu Instituta Vinča projektu Kompaktnog linearnog sudarača (Compact Linear Collider, CLIC). CLIC je projekat koji u ovom trenutku broji 44 instituta i unverziteta iz 24 države sveta, a čiji je cilj izrada uređaja u kojem će se istraživati sudari elektrona i pozitrona pri energiji od nekoliko TeV (teraelektron volt). To je sličan nivo energije kao kod čuvenog LHC-a, ali je razlika u tome što će se koristiti elektroni i njihove anti-čestice, umesto protona, tako da će fizičari imati priliku da steknu drugačiju perspektivu onoga što se dešava sa česticam u visoko-energetskim sudarima. Plan je da se iskoriste ubrzane radio-frekventne (RF) strukture i koncept dva snopa kako bi se dobilo ubrzavajuće polje snage 100 MV/m (megavolt po metru), a ciljana nominalna energija je 3 TeV. Pri tome bi se veličina i cena projekta održala u nekim nominalnim i dostižnim granicama. Kod dizajna akceleratora sa dva snopa, velika RF snaga koja se koristi za ubrzanje glavnog snopa izdvaja se iz drugog visoko-intezivnog relativističkog snopa elektrona, takozvanog „nosećeg snopa“, koji se kreće paralelno sa glavnim. „Noseći“ snop se usporava kako bi obezbedio RF snagu za ubrzanje glavnog snopa.  ]]>