loading...
Sponser
0 2

Sprovođenje zakona u oblasti kontrole industrijskog zagađenja

. Konferenciju su otvorili i u svojim uvodnim izlaganjima podržali Stana Božović, državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, Mirjana Filipović, državni sekretar u Ministarstvu rudarstva i energetike, Ričard Maša, šef sektora u Delegaciji Evropske unije u Republici Srbiji i Dušan Stokić ispred Privredne komore Srbije. Gospođa Filipović je u svom izlaganju posebno istakla da je strateški cilj Republike Srbije pridruživanje Evropskoj uniji i da je u tom smislu, potpisivanjem Ugovora o osnivanju Energetske zajednice 2006. godine, Republika Srbija na izvestan način započela proces pridruživanja Evropskoj uniji u oblasti energetike. Pored regionalnog povezivanja energetskih tržišta, Ugovor je državama potpisnicama doneo i obaveze iz različitih oblasti. Jedna od njih se odnosi i na implementaciju Direktive o velikim ložištima. Da bi se u naznačenom roku ovaj propis Evropske unije implementirao, potrebno je da se energetski sektor Republike Srbije suoči sa nizom izazova, kako finansijske tako i tehničke prirode. Potrebno je napomenuti da usaglašavanje rada velikih ložišta u Republici Srbiji sa graničnim vrednostima emisija, propisanih pomenutom Direktivom, ne treba posmatrati samo kroz prizmu dodatnog finansijskog i tehničkog opterećenja kompanija, već je neophodno ukazati i na širi društveni aspekt. Naime, dostizanje ovih graničnih vrednosti će pozitivno uticati na zdravlje ljudi i u značajnoj meri doprineti smanjenju negativanog uticaja sektora energetike na životnu sredinu. Ministarstvo rudarstva i energetike sprovodi niz aktivnosti koje će dovesti do ispunjavanja obaveza preuzetih potpisivanjem Ugovora o Energetskoj zajednici, stvaranja povoljne klime za investiranje u sektor energetike i na kraju dovesti do održivog razvoja sektora energetike i obezbeđivanja sigurnosti snabdevanja. Pored aktivnosti usmerenih ka uspostavljanju strateškog i pravnog okvira za funkcionisanje sektora energetike, ovo ministarstvo je prepoznalo i značaj oblasti zaštite životne sredine i klimatskih promena, kao i veliki uticaj koje pomenute oblasti imaju na rad energetskog sektora. Osnivanjem Radne grupe za zaštitu životne sredine i klimatske promene u sektoru energetike, čiji članovi su takođe i predstavnici operatera u energetskom sektoru Srbije, analiziraju se efekti kako nacionalnih tako i EU propisa iz oblasti životne sredine i klime na rad energetskog sektora. Takođe, aktivnosti Radne grupe usmerene su i na proces pripreme i primene ovih propisa. Završavajući svoje izlaganje, gospođa Filipović je iznela očekivanje da će pomenuta konferencija doprineti adekvatnoj pripremi za izazove na putu ka pridruživanju Evropskoj uniji.]]>