loading...
Sponser
0 1

Srbija na vezi 3.0

iSerbia.rs u saradnji s Klubom privrednih novinara otvorilo je konkurs za prijem polaznika programa onlajn mentorstva i razmene znanja sa dijasporom, Srbija na vezi 3.0. Program podrazumeva spajanje mladih na početku karijere, u ulozi polaznika, sa mentorima – našim najvećim stručnjacima iz dijaspore. Na konkurs mogu da se prijave studenti, apsolventi, postdiplomci, istraživači i svršeni studenti. Učešće u programu je dobrovoljno i volontersko, a šestomesečni mentorski rad se odvija putem audio/video konferencija i/ili mejla, prema dogovoru mentorskog para i prirodi posla. snv-fb Srbija na vezi je program kojim se povezuju stručnjaci iz dijaspore i mladi profesionalci na početku karijere iz Srbije (postdiplomci, mladi istraživači i profesionalci sa manje od 5 godina iskustva). Mentorski rad se odvija 1-na-1 ili 2-na-1, putem audio/video konferencija i/ili mejla, zavisno od dogovora svakog mentorskog para i prirode posla. Mentori  polaznicima prenose najnovija znanja i prakse iz svoje oblasti, postavljaju im problemske zadatke, savetuju ih po pitanjima karijere, vođenja posla ili naučno-istraživačkog rada, i vode kroz proces donošenja odluka. Zadatak mentora nije da daje instrukcije i rešava probleme umesto polaznika. Uloga polaznika nije da pasivno sluša i zapisuje. Mentorstvo je dinamičan proces razmene znanja, interaktivnog učenja i savetovanja koje se oblikuje u odnosu na osobe koje u njemu učestvuju. U okviru programa Srbija na vezi 3.0 svoje znanje mladima u Srbiji “doniraće” preko 40 menotra iz celog sveta – od Njujorka do Singapura, sa prestižnih obrazovnih institucija poput Oksforda i MIT-a, stručnjaka iz društveno-humanističkih, prirodno-matematičkih, tehničko-tehnoloških i medicinskih nauka, oblasti IT-a i nanotehnologije, i nenaučnog dela koji obuhvata finansije, bankarstvo, preduzetništvo, nove metode držanja nastave i dr. logo_snv2 Projekat se uspešno sprovodi od 2012 godine. Do sada je u 2 kruga programa Srbija na vezi učestvovalo 65 mentora koji su radili sa 120 polaznika u okviru 76 oblasti mentorstva, sa izuzetnim i dugoročnim rezultatima – pokrenuto je nekoliko međunarodnih naučnih projekata i uspostavljena saradnja između domaćih i inostranih naučno-istraživačkih institucija.Projektom Srbija na vezi postavljena je čvrsta osnova za dalji razvoj kanala trajne razmene ikonstruktivne saradnje između Srbije i dijaspore. Umesto fokusa na povratak stučnjaka izinostranstva, tragamo za alternativnim rešenjima, usredsređujemo se na razmenu, a znanjeshvatamo kao najvredniju donaciju i kao pravi put za izgradnju bolje veze dijaspore sa Srbijom, rekla je mr Ana Ranitović, mentor iz oblasti antropologije i jedan od idejnih tvoraca projekta, inače doktorand i predavač na Univerzitetu Oksford. Iskustva polaznika prethodna dva kruga Srbije na vezi, 2012. i 2014., su više nego odlična, o čemu svedoči veliki broj pokrenutih projekata i naučne saradnje između polaznika i mentora, odnosno institucija na kojima su angažovani. Ako želite da postanete polaznik u okviru programa «Srbija na vezi» sledite upustva: 1. Odaberite mentora (spisak svih mentora nalazi se na dnu ove stranice) 2. Popunite prijavni formular (vreme popunjavanja: 15 minuta). Rok za prijavu je 28. februar, 2015. godine u 23:59h Detaljnije informacije o projektu, oblastima mentorstva i mentorima, možete pronaći na sledećem linku: edu.iserbia.rs/polaznici/]]>