Tehnologija
Sada čitate
Srpska nacionalna mreža tehnoloških brokera

Uspostavljanje mreže i obuka tehnoloških brokera jedan je od ciljeva EU Programa integrisane podrške inovacijama (IISP). Glavni korisnik i partner IISP projekta je Ministarstvo finansija i privrede dok su  partneri projekta Nacionalna agencija za regionalni razvoj i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Mrežu čine predstavnici deset vodećih naučno-istraživačkih organizacija iz svih krajeva Srbije, uz podršku Centra za transfer tehnologije Univerziteta u Beogradu, Centra za transfer tehnologije Univerziteta u Nišu, Zavoda za intelektualnu svojinu Republike Srbije, Evropske mreže preduzetništva, Nacionalne agencije za regionalni razvoj, Privredne komore Srbije i drugih institucija.

Srpska nacionalna mreža tehnoloških brokera ima za cilj da podrži dalji razvoj privrede Republike Srbije, tako što će omogućiti bolju povezanost malih i srednjih preduzeća i preduzetnika sa istraživačima a samim tim i bolji pristup preduzeća novim tehnologijama i znanjima kako bi ista mogla da znatno brže stvaraju nove proizvode i usluge i plasiraju ih na tržište.

Mreža će blisko sarađivati sa već postojećim organizacijama za podršku poslovanju, kako bi omogućila istraživačima i domaćim malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima bolje povezivanje sa odgovarajućim međunarodnim partnerima u cilju transfera najperspektivnijih tehnologija.

Izvor: Centar za transfer tehnologije

O autoru
TajmLajn