Dodeljene stipendije i grantovi u okviru projekta "Pokreni se za nauku"