Kompanije Cisco, Deutsche Telekom i Intel najavile "Challenge Up!"