Obeleženo 66 godina Instituta za biološka istraživanja