Naučnici koji se bave svetlošću okupljeni u Beogradu