Predavanje „Dugotrajni organski zagađivači u životnoj sredini i ljudskom organizmu“