loading...
Sponser
0 3

Telekom Srbija, Telenor i Vip mobile uvode 4G tehnologiju

Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge, RATEL, je sprovela postupak javnog nadmetanja za izdavanje pojedinačnih dozvola za korišćenje radio-frekvencija u radiofrekvencijskom opsegu 1710-1785/1805-1880 MHz za teritoriju Republike Srbije. Ponude su u roku predviđenom konkursnom dokumentacijom podneli operatori:

Otvaranjem finansijskih ponuda, 19. februara, utvrđeno je da su sve tri ponude ispravne, sa ponuđenom početnom cenom od 3.500.000 evra za frekvencijski blok od 5 MHz. Tokom javnog nadmetanja nije bilo podizanja cena. Svaki operator je dobio po dva bloka, po ukupnoj ceni od sedam miliona evra. Ukupan iznos od 21 milion evra će biti uplaćen u budžet Republike Srbije u narednih deset dana. Nakon isteka 60 dana od dodele dozvola za frekvencije mobilni operatori će početi sa istovremenim pružanjem usluga na tehnološki neutralnoj osnovi.

slika1_v

Uvođenje 4G tehnologije u Srbiji može se očekivati od sredine maja“ najavio je dr Milan Janković, direktor Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge, koji je i vodio javno nadmetanje kao predsednik komisije.

Ovlašćeni učesnici u javnom nadmetanju su bili Predrag Ćulibrk za TELEKOM SRBIJA a.d., Dejan Kastelic za VIP MOBILE d.o.o. i Goran Vasić za TELENOR d.o.o.

Javnom nadmetanju su prisustvovali predstavnici Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija predvođeni ministrom Rasimom Ljajićem, kao i generalni direktori sva tri operatora.

Svaki od operatora je dužan da u roku od šest meseci od dana izdavanja pojedinačne dozvole obezbedi pokrivenost signalom na 50 odsto teritorije Republike Srbije, neprekidno 24 časa dnevno, sedam dana u nedelji, kao i da u roku od dva meseca od dana izdavanja pojedinačne dozvole započne komercijalno pružanje usluga. slika2_v Dobijene dozvole će se koristiti na tehnološki neutralnoj osnovi, što znači da će operatori sami odlučiti koju tehnologiju će koristiti u delovima spektra koji su kupili, a uz obavezu pridržavanja tehničkih parametara propisanih odgovarajućim planom raspodele radio-frekvencija za rad u pomenutim opsezima. Dozvole na tehnološki neutralnoj osnovi otvaraju mogućnost da mobilni operatori počnu pružanje usluga 4G telefonije. Uvođenjem 4G tehnologije dobija se značajno veći kapacitet mreže, tako da se broj korisnika koji mogu pristupiti brzom internetu značajno povećava. Time se omogućava najbrži mobilni prenos podataka, što će značajno unaprediti kvalitet korisničkih servisa. Prednosti nove tehnologije osetiće kako pojedinačni pretplatnici, tako i privreda u Srbiji.

Ova investicija će nam omogućiti uvođenje 4G mreže do početka maja 2015. Brzi mobilni internet omogućava našim korisnicima pristup najnovijim servisima. Učešće na aukciji spektra dokaz je našeg dugoročnog opredeljenja da razvijamo telekomunikaciono tržište u Srbiji. Zahvaljujući mreži vrhunskog kvaliteta koju imamo i daljom digitalizacijom društva u Srbiji, nastavićemo da radimo na stvaranju boljih prilika za sve“, rekao je Uve Fredhajm, generalni direktor Telenora Srbija.

Kako navode u Telenoru uvođenje 4G tehnologije će se odvijati postepeno. Prvo će se proširiti u gradskim, a kasnije i u ruralnim oblastima, u skladu sa potrebama Telenorovih korisnika.

]]>