loading...
Sponser
0 4

Zaštita vlažnih staništa na prostoru jugoistočne Srbije

Svetski dan zaštite vlažnih staništa, na nacionalnom nivou, prvi put ove godine organizovan je u Nišu kako bi se skrenula pažnja javnosti na vrednosti i potrebu zaštite vlažnih staništa i na teritoriji jugoistočne Srbije. Ovim povodom Zavod za zaštitu prirode Srbije organizovao je tematsku panel prezentaciju 02. februara u amfiteatru Departmana za biologiju i ekologiju Prirodno-matematičkog fakulteta, Univerziteta u Nišu, u saradnji sa Pokrajinskim zavodom za zaštitu prirode.

Otvaranjem vrata Univerziteta omogućeno je da se glas i poziv za aktivno učešće u očuvanju vlažnih područja uputi studentima, kao generaciji koja će uskoro preuzeti deo odgovornosti za upravljanje i očuvanje vlažnih područja. Takođe, i sa ciljem da se pridružimo svetskoj inicijativi širenja mreže mladih uključenih u akcije zaštite vlažnih staništa, koja se odvija pod sloganom „Vlažna staništa za budućnost“.

s5

Skup je otvorio Goran Sekulić, pomoćnik direktora Zavoda za zaštitu prirode Srbije, istakavši da je ugroženost vlažnih staništa i njihovo nestajanje opšte prisutna pojava i da su samo neke od posledica smanjenje pristupa pijaćim vodama, mogućnosti kontrole poplava i gubitak biodiverziteta, kao i da je jedan od načina njihovog očuvanja zaštita kroz programe racionalnog i održivog upravljanja i korišćenja.

O programu implementacije Svetske konvencije o vlažnim područjima, koja je usvojena u iranskom gradu Ramsaru 1971. godine i aktivnostima proglašenja i stavljanja vlažnih staništa u Srbiji na Listu vlažnih područja od međunarodnog značaja, govorio je Nikola Stojnić, pomoćnik direktora Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode, zaključivši da su mnoga vlažna staništa uništena, narušena i zagađena i da je stoga važna zaštita svih područja ovog tipa.

s4

Programe edukacije i širenja svesti javnosti, kao jedan od bitnih uslova za zaštitu vlažnih područja, istakao je u okviru pozdravne reči prof. dr. Perica Vasiljević, upravnik Departmana za ekologiju i biologiju PMF-a u Nišu, koji je rekao i da u tom cilju Departman u saradnji sa Zavodom za zaštitu prirode Srbije organizuje popularana predavanja, izložbe i tematske promocije o stanju i potrebi zaštite prirode.

Značaj vlažnih staništa i programske okvire delovanja Ramsarske konvenicje učesnicima skupa predstavila je Dragana Nedeljković, stručni saradnik Zavoda, RJ u Nišu. Dragana Nedeljković je kroz tematsku prezentaciju predstavila osnovne funkcije vlažnih područja i uzroke nestajanja ovih staništa kao što je isušivanje i pretvaranje u poljoprivredno ili građevinsko zemljište, itd.

Prirodne vrednosti značajnih vlažnih staništa jugoistočne Srbije predstavio je Danko Jović, v.d. rukovodilac RJ u Nišu, Zavoda za zaštitu prirode Srbije. Kao najreprezentativnija područja ovog tipa po svojim odlikama biodiverziteta na području niškog okruga, Danko Jović je predstavio: Spomenik prirode „Lalinačka slatina“, Zaštićeno stanište „Bresničićka slatina“, Specijalni rezervat prirode „Krupačko blato“, Predeo izuzetnih odlika „Vlasina“ i vlažna staništa u Parku prirode „Stara planina“, kao samo neka od brojnih vlažnih područja ovog regiona.

Pored studenata i profesora, u radu skupa učestvovali su i predstavnici upravljača zaštićenih područja sa prostora niškog okruga. Šira javnost bila je upoznata sa porukama i prezentacijama skupa preko priloga koji su emitovani na niškim televizijama (NTV Niška televizija i RTV Belle Amie).

Svetski dan zaštite vlažnih staništa više od deset godina realizuju republički i pokrajinski Zavod za zaštitu prirode, u skladu sa programskim delovanjem resornog ministarstva na polju implementacije Svetske konvencije o vlažnim područjima (Ramsarske konvencije).

Izvor: Zavod za zaštitu prirode Srbije

]]>