Vremeplov
Sada čitate
22. februar: Dijalog o dva sistema sveta

Na današnji dan 1632. godine u Firenci je objavljen Galilejev Dijalog o dva sistema sveta. Mada je crkva u Firenci odobrila njegovo objavljivanje, Vatikan je ovaj spis već naredne godine stavio na Spisak zabranjenih knjiga u kome se nalazio do 1822. godine.

Galilej je 1633. godine optužen za jeres i osuđen na kućni pritvor u kome je ostao do kraja života, a svi njegovi spisi su zabranjeni.

Galilej u Dijalogu poredi Ptolomejev i Kopernikov sistem, ali je sasvim jasno da staje u odbranu ideje da se Zemlja kreće oko Sunca i da se ne nalazi ni u centru svemira ni u centru Sunčevog sistema.

Dijalog ima strukturu razgovora koji se četiri dana vode između troje ljudi: laika, koga je Galilej nazvao Sagredo, i dva filozofa koja u stvarnosti nisu postojala, Salviatija čiji argumenti idu u prilog Kopernikovom i Simplicija koji se zalaže za Ptolomejev sistem.

Izvor: Elementarijum – Dnevni teleskop

O autoru
Elementarijum
Elementarijum je naučno popularni portal Centra za promociju nauke.