loading...
Sponser

31. maj: Evropska svemirska agencija

European Space Agency (Evropska svemirska agencija) osnovana je 1975. godine, a danas zapošljava više od 2200 ljudi širom sveta i raspolaže budžetom od oko 6.6 milijardi eura. Prvo istraživanje ESA je započela upravo u godini svog osnivanja – u pitanju je bilo praćenje emisije gama zraka. Danas, posle 45 godine postojanja, agencija ima 22 države članice, jednog pridruženog člana – Sloveniju, dok Kanada učestvuje kao saradnik sa specijalnim statusom još od 1979. godine.

Zvanični cilj Evropske svemirske agencije je jačanje kapaciteta za istraživanje svemira udruživanjem finansijskih i intelektualnih resursa država članica od kojih nijedna ne bi mogla samostalno da krene u ovakve poduhvate. Programi ESA su orijentisani ka istraživanju Zemlje i svemira, ali i ka razvijanju novih tehnologija.

Sedište organizacije se nalazi u francuskom glavnom gradu Parizu. Pored toga ESA raspolaže i mnogim drugim centrima širom Evrope, kao i svemirskim lansirnim centrom blizu grada Kurua (Kourou) u Francuskoj Gvineji, u južnoj Americi. Glavni zadatak organizacije ESA je miroljubivo istraživanje svemira. U tu svrhu postoje dve „poslovne organizacije“ – prva je nadležna za izgradnju ESA satelita pomoću kojih se istražuje svemir, dok je druga poslovna organizacija nadležna za razvoj raketa – lansirnih sistema – na kojima se sateliti lansiraju u svemir.

Države koje su osnovale ESA 1975. godine:

 •  Belgija
 •  Danska
 •  Francuska
 •  Italija
 •  Holandija
 •  Nemačka
 •  Švedska
 •  Švajcarska
 •  Španija
 •  Velika Britanija

Ostale države članice:

 •  Irska (od 1980.)
 •  Austrija (od 1986.)
 •  Norveška (od 1986.)
 •  Finska (od 1995.)
 •  Portugal (od 2000.)
 •  Grčka (od 2005.)
 •  Luksemburg (od 2005.)
 •  Češka (od 2008.)
 •  Rumunija (od 2011.)
 •  Poljska (od 2012.)
 •  Estonija (od 2015.)
 •  Mađarska (od 2015.)