Nauka
Sada čitate
Apel za formiranje Nacionalnog saveta za naučni i tehnološki razvoj

U organizaciji Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja održan je prvi u nizu sastanaka u vezi sa konkursom za naučnoistraživačke projekte kome su prisustvovali predstavnici Srpske akademija nauka i umetnosti, univerziteta u Srbiji, instituta Srbije.

Na sastanku sa predstavnicima relevantnih institucija juče je razgovarano o izradi novog Akta o vrednovanju, izboru, finansiranju i Praćenju projekata iz Programa osnovnih istraživanja, usmerenih osnovnih istraživanja za period od 2017-2020. godine i Programa istraživanja u oblasti tehnološkog razvoja za period od 2017-2020. godine.

Učesnici sastanka diskutovali su i o reformi naučnoistraživačkog sistema, institucionalnog finansiranja instituta i drugim pitanjima od značaja za nauku u Srbiji. Na sastanku je zaključeno da se uputi apel Vladi Republike Srbije da što pre formira Nacionalni savet za naučni i tehnološki razvoj, imajući u vidu rešenje Vlade.

Sastanku su, pored ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja dr Srđana Verbića, državnog sekretara prof. dr Vere Dondur, pomoćnika ministara iz oblasti nauke – prof. dr Branka Bugarskog, dr Nikole Tanića i prof. dr Viktora Nedovića, između ostalog, prisustvovali članovi IO SANU potpredsednik Srpske akademije nauka i umetnosti akademik Zoran Popović i predsednik Ogranka SANU u Novom Sadu Stevan Pilipović, rektor Univerziteta u Beogradu prof. dr Vladimir Bumbaširević, prorektor UB prof. dr Ivanka Popović, rektor Državnog univerziteta u Novom Pazaru prof. dr Miladin Kostić, rektor Univerziteta u Novom Sadu prof. dr Dušan Nikolić, kao i prorektor prof. dr Snežana Smederevac, Nenad Pavlović sa Univerziteta u Nišu, dr Aleksa Zejak, dr Momčilo Pavlović i dr Bojan Radak iz Zajednice instituta Srbije, dr Aleksandar Bogojević i dr Antun Balaš sa Instituta za fiziku, dr Slađana Kostić Rajačić iz Instituta za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, dr Pavle Pavlović, direktor Instituta za biološka istraživanja „Siniša Stanković“, dr Borislav Grubor, direktor Instituta za nuklearne nauke „Vinča“, prof. dr Sanja Vraneš, direktor Instituta „Mihajlo Pupin“, dr Branka Kresović i dr Slavica Stanković sa Instituta za kukuruz, kao i dr Sanja Vasiljević sa Instituta za ratarstvo i povrtarstvo iz Novog Sada.

Dogovoreno je da se u narednom periodu održavaju sastanci radi pripreme budućeg konkursa za naučnoistraživačke projekte i neophodnih akata.

O autoru
TajmLajn