loading...
Sponser

Dometi kampanja za grupno finansiranje u Srbiji

prva besplatna Crowdfunding Akademija, koju se finansira od strane Ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj Nemačke (BMZ) kroz Nemačko-srpsku inicijativu za održivi rast i zapošljavanje. Paralelno sa otvaranjem Akademije crowdfunding.rs objavio je istraživanje „Crowdfunding u Srbiji” potpisano od strane tri autora — Marka Gregovića, Ivana Tranfića i Kristine Lauš iz Brodoto-a. Pregled obuhvata objašnjenje šta je to crowdfunding (grupno finansiranje), koje su njegove karakteristike, koji tipovi postoje, kako je nastalo, kakva budućnost ga očekuje, koje platforme za crowdfunding postoje, čemu još služi osim prikpljanju novca…

Najbolji primeri

U delu koji se tiče grupnog finansiranja u Srbiji, objašnjeno je da se prikaz temelji na podacima koji su prikupljeni sa platformi Kickstarter i Indiegogo, te da je u analizu uključeno 570 kampanja. Kao najbolji primeri iz naše zemlje istaknuti su Centar za mame koji je preko grupnog finansiranja našao dovoljno sredstava za svoj onlajn pravni vodič za informisanje mama o njihovim pravima, i Startit koji je uz pomoć Kickstarter kampanje obezbedio podršku za izgradnju centra za startape. Startit je u izveštaju istaknut i kao najuspešnija crowdfunding kampanja koja je prikupila gotovo 108.000 dolara. Podaci koji obuhvataju period od 2011. godine do danas pokazuju da je u Srbiji preko grupnog finansiranja uplaćeno 653.134 dolara, ali i da je broj ljudi koji podržavaju ovu vrstu kampanja narastao 400 odsto od 2012. godine. Poređenja radi, u Velikoj Britaniji se svakog sata uplati više od 6.000 dolara. Osim usporenog ekonomskog razvoja, socijalnog kapitala i državne regulacije jedan od razloga zašto se kod nas ne dosežu značajnije sume jeste niska prepoznatljivost grupnog finansiranja i poverenje građana.

Trendovi grupnog finansiranja

Nažalost, broj uspešnih kampanja sporo raste. U poslednje dve godine je bilo tek dvadesetak kampanja koje su došle do zacrtanog iznosa, u čemu autori istraživanja vide olako pokretanje kampanja bez kvalitetnih analiza, priprema i procena. S tim u vezi, analiziranjem deset najuspešnijih kampanja došlo se do toga da su postotci uspešnosti na Indiegogo-u tri odsto, a na Kickstarteru 37 odsto. Konkretno, na Kickstarteru je prikupljeno 440 odsto više sredstava ili 134.000 dolara naspram 24.706 dolara na Indiegogo-u. Ipak, Indiegogo je daleko popularnija platforma za grupno finansiranje. On broji 500, a Kickstarter 70 kampanja iz Srbije. Razloge za ovo autori vide u tome što Indiegogo pruža mogućnost prikupljanja novca čak i ako kampanje ne dosegnu ceo iznos (što na Kickstarteu nije slučaj). Što se tiče područja iz kojih dolazi najviše kampanja posmatrano je 20 oblasti. Najbrojinije su one koje se tiču umetnosti i čine 36 odsto svih kampanja u Srbiji. Konkretnije, crowdfunding za filmove je 17 odsto, za edukaciju 15, za lokalno preduzetništvo devet, za muziku i ples osam… Od svih analiziranih kampanja žene vode tek 27 odsto njih i to uglavnom na temu filma, obrazovanja, pisanja, zdravlja, fitnesa i prava životinja. Kada se postavlja pitanje uspešnosti, najuspešnije kampanje su one koje traže između 1.000 i 5.000 dolara. Kao uspešnije su se pokazale one koje traže manje iznose, a od ukupno 570, samo je 41 (7,2 odsto) kampanja došla do traženog iznosa. Prosečna uspešnost, pak, nema veze sa oblašću koju kampanja targetira. Celo istraživanje i druge korisne informacije možete da pogledate ovde. Izvor: Startit]]>