loading...
Sponser

Fakultet organizacionih nauka dobio međunarodnu akreditaciju

Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu (FON) uspešno je završio proces međunarodne akreditacije osnovnih akademskih studija za sva tri studijskih programa. Akreditaciju je izvršila nemačka agencija za studijske programe iz oblasti tehničkih nauka, informatike, prirodnih nauka i matematike –ASIIN. Ova akreditacija je potvrda međunarodnog kvaliteta studijskih programa čime je povećana prepoznatljivost i vidljivost FON-a u inostranstvu i otvorena veća mogućnost mobilnosti studenata i diplomaca. Akreditacija se odnosi na sva tri studijska programa osnovnih studija: 1. Informacioni sistemi i tehnologije, 2. Informacioni sistemi i tehnologije – studije na daljinu, 3. Menadžment i organizacija. Tokom zahtevnog procesa akreditacije ocenjivan je kvalitet studijskih programa, od strukture do načina izvođenja nastave, organizacije i izvođenja ispita, zaposlenih na Fakultetu, ulaganje u kadrove Fakulteta, ulaganje u razvoj studenata, transparentnost rada Fakulteta, kao i upravljanje kvalitetom – procena kvaliteta i razvoj. Dva studijska programa osnovnih akademskih studija Informacioni sistemi i tehnologije i Informacioni sistemi i tehnologije – studije na daljinu, dobili su i pečat Euro-Inf koji svedoči o ispunjenosti standarda i kvalitetu studijskih programa informatike, što ih svrstava u prve studijske programe u Srbiju koji imaju navedeni pečat. Pored Fakulteta organizacionih nauka, ASIIN pečat poseduju vodeći Nemački univerziteti, kao i fakulteti iz Finske, Kazahstana, Turske, Španije, Poljske i dr.]]>