loading...
Sponser

Grupa RISE na Institutu za fiziku

Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Institut za fiziku u Beogradu je bio domaćin okruglog stola visokih evropskih zvaničnika Evropske komisije, takozvane RISE grupe (Research, Innovation and Science Policy Experts, RISE) koji je održan u utorak, 3. jula 2018. godine, u sali „Dr Dragan Popović“ na Instititu. Ekspertska grupa  RISE, sačinjena od naučnika i poznavalaca naučne politike, na zahtev Karlosa Moedasa, evropskog komesara za istraživanja, nauku i inovacije u okviru takozvane „Tour d’Europe“ obilazi Evropu kako bi pripremila smernice za novi evropski program finansiranja nauke koji će naslediti Horizont 2020, pod imenom Horizont Evropa. Prilikom obilaska evropskih prestonica, članovi RISE grupe sastali su se sa nezavisnim stručnjacima u gradovima kao što su Brisel, Varšava, Atina, Helsinki, Belin… Ovo je prvi put da Grupa posećuje jednu državu koja nije članica Evropske unije kako bi stekli sliku o izazovima koje ima nauka unutar, ali i izvan EU. Mislim da je „Tour d’Europe“ u Srbiji zanimljiv jer smo prvi put došli u pridruženu članicu Horizonta 2020. Srbija posebno interesantan slučaj jer je bila deo druge zajednice, ujedinjene Jugoslavije. Vidim da je mnoštvo problema sa kojima se suočavate u Horizontu vezan za male dimenzije Srbije“, rekao je nakon okruglog stola Luk Sot, predsedavajući sastanka. Imajući u vidu prelomni karakter koji će ovaj program imati za domaću naučnu zajednicu, Institut je na sastanak sa 11 članova RISE grupe iz više evropskih zemalja pozvao i predstavnike Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Univerziteta u Beogradu i Novom Sadu, kao i drugih istraživačkih ustanova. Na celodnevni događaj odazvali su se vodeći ljudi više domaćih ustanova, kao i dva pomoćnika ministra. „Nauka u Evropi se finansira u ciklusima od 7 godina. Imali smo jedinstvenu priliku da  jedni van Evropske unije ugostimo RISE panel koji piše dokumentaciju za naredni sedmogodišnji plan“, rekao je direktor Instituta za fiziku u Beogradu, dr Aleksandar Bogojević.]]>