loading...
Sponser

IBM Watson grupa predstavlja Watson servise na cloud-u

Watson Discovery Advisor, dizajniran je tako da ubrza i osnaži razvojne projekte u industrijama kao što su farmaceutska, izdavaštvo ili biotehnologija. Drugi, Watson Analytics, omogućava uvid u Big Data baze podataka zasnovane na pitanjima na prirodnom jeziku koje može postaviti bilo koji poslovni korisnik. Treći je IBM Watson Explorer, koji pomaže korisnicima unutar kompanije da na lakši način pronalaze i dele uvide zasnovane na podacima, dok istovremeno omogućava da se Big Data inicijative pokreću brže. Ove servise razvijaće i nuditi novoosnovana IBM Watson grupa, koja je predstavljena na događaju u Nju Jorku. Watson grupa će razvijati novu generaciju kognitivnih računarskih servisa, softvera i aplikacija koji analiziraju, poboljšavaju se učeći, i pronalaze odgovore na kompleksna pitanja iz ogromne mase nepovezanih podataka. JON SIMON/FEATURE PHOTO SERVICEWatson je rešenje za današnji nivo priliva informacija dobijenih putem cloud-a i spremnih da budu ultimativni savetnik za brže i tačnije odluke”, rekao je Michael Rhodin, viši potpredsednik IBM Watson grupe. “Kroz nove servise koje će na tržište omogućiti Watson, IBM transformiše industrije i profesije. Kognitivne računarske inovacije su dizajnirane tako da uvećaju znanje korisnika i pomognu im bilo da je reč o naučniku koji pretražuje genetičke podatke u cilju stvaranja nove terapije ili poslovni direktor kome je potreban uvid potkovan činjenicama da bi doneo važnu odluku.

Watson sa Big Data Discovery transformiše razvojni sektor

Nastojanje medicinskogi i farmaceutskog biznisa da na tržište donesu lek koji potencijalno spašava život, najčešće ometaju visoki troškovi i spori razvoj. Hiljadu najvažnijih kompanija iz oblasti razvoja (R&D) troše 603 milijarde dolara na istraživanja, sudeći po Booz & Company. U međuvremenu za farmaceutski tretman, potrebno je u proseku 8,5 godina da prođe od početnog istraživanja do primene u praksi, sudeći po Udruženju Farmaceutskih istraživača i proizvođača Amerike. IBM je predstavio i IBM Watson Discovery Advisor. Ovaj novi servis će pomoći industrijama kao što su farmaceutska ili izdavačka da učine više u okviru sektora za istraživanje i razvoj, dok istovremeno podstiču istraživačke timove da postignu više za manje vremena. Discovery Advisor je dizajniran tako da sa meseci na dane, i sa dana na sate redukuje vreme potrebno istraživačima da formulišu svoje zaključke. Discovery Advisor će koristiti Watsonovu kognitivnu inteligenciju da istraživačima uštedi vreme potrebno da prođu kroz milione članaka, žurnala i studija. Nakon brzog čitanja, određivanja konteksta i sintetizovanja velike količine podataka, pomoći će korisnicima da tačno pronađu veze sa podacima koje mogu da ojačaju i ubrzaju njihov rad. Ovaj servis će brzo ukazati na nove perspektive bazirane na relevantnim izvorima podataka koje lako mogu da se previde, uzimajući u obzir ogromnu količinu dostupnih podataka. Omogućavanjem korisnicima da istraže podatke iz povezanih domena, Watson Discovery Advisor ima za cilj da industrijskim istraživačima omogući neočekivane uvide i podstakne ih na nove puteve razmišljanja. FINAL_4500b U toku razvoja Watson Discovery Advisor-a IBM je sarađivao sa liderima u industrijama kao što su izdavaštvo, biotehnologija i visoko obrazovanje, kako bi razumeo kao se Watson može primeniti u transformaciji i sprovođenju istraživanja. Kompanija Elsevier, vodeći provajder naučnih, tehničkih i medicinskih informacionih proizvoda i usluga sarađuje sa kompanijom IBM na istraživanju kako kognitivne tehnologije mogu poboljšati istraživačko iskustvo za kliničare. “Kao pružalac sadržaja zasnovanog na informacijama koje pomažu profesionalcima da uvećaju svoja znanja, mi konstantno tražimo načine da obezbedimo našim kliničarima brz, valjan pristup dokazima koji su im potrebni, da ojačamo njihova istraživanja ili da donose pravovremene odluke zasnovane na dokazima”, rekao je Jay Katzen, predsednik Elsevier Clinical Solutions. “Verujemo da je Watson moćna tehnologija koja, na primer, može pomoći kliničarima da traže usmerenije informacije u cilju poboljšanja rezultata za svoje pacijente. Zato Elsevier pomaže IBM Watson grupi da formira rešenje koje se isporučuje preko cloud-a a dizajnirano je da ubrza i ojača otkrića zasnovana na istraživanjima.” IBM Watson grupa će predstaviti Watson Discovery Advisor klijentima u medicinskoj, farmaceutskoj i izdavačkoj industriji. Ovo rešenje može biti korisno svakom profesionalcu uključujući analitičare koji poseduju dublju ekspertizu o nekoj temi i žele da uvećaju svoje znanje.

Watson uvećava poslovni uspeh sa Big Data Visualization

IBM Watson grupa je predstavila i IBM Watson analitiku, servis koji omogućava korisnicima da istraže Big Data bazu kroz vizuelne reprezentacije, bez potrebe za naprednim analitičkim treningom. IBM Watson analitika otklanja uobičajene smetnje u procesu otkrivanja informacija, omogućavajući poslovnim korisnicima da brzo i nezavisno otkriju nove uvide iz svojih podataka. Vođen sofisticiranom analitikom i interfejsom za prirodni jezik, Watson analitka automatski priprema podatke, uočava najvažnije veze i predstavlja rezultate u interaktivnom vizuelnom formatu lakom za interpretaciju. Uz Watson analitiku poslovni korisnici više nisu ograničeni na predefinisane prikaze ili statičke modele podataka i ohrabreni su da primene svoja znanja da odgovore na nova pitanja koja dolaze. LOB profesionalci će biti u mogućnosti da brzo razumeju i donesu odluke zasnovane na vizuelizacijama Watson analitike. Na primer, direktor marketinga ili nabavke može postaviti pitanje i, kroz vizuelizacije podataka dostupne preko cloud-a, trenutno otkriti šta uzrokuje pad prodaje u određenoj zemlji ili određenom kvartalu. Dodatno, Watson analitika može ponuditi uvid i u srodne teme koje mogu da utiču na prodaju, kao što su zadobijanje zaposlenih, ekonomski faktori ili konkurentske pretnje. Direktori mogu brzo deliti otkrića sa drugim zaposlenima tražeći informacije. Kroz socijalnu saradnju, svaki poslovni korisnik može imati uvide zasnovane na podacima i čak dodavati podatke da podstakne nova otkrića.

Ujednačen prikaz Big Data za analitička istraživanja

Watson grupa je predstavila i IBM Watson Explorer, servis koji pomaže korisnicima u okviru kompanije da lakše otkriju i razmene uvide zasnovane na podacima, dok istovremeno pomaže organizacijama da brže pokreću Big Data inicijaitve. Watson Explorer daje ujednačen pregled svih korisničkih informacija.Pretraživanje podataka, navigaciju i funkcionalnosti pretraživanja preko ovog servisa su bezbedna, jedinstvena i vezuju čitav niz aplikacija, izvora podataka i formata podataka- unutar i izvan kompanije. Watson Explorer takođe daje korisnicima okvir za razvoj aplikacija bogatih informacijama koje pružaju jasan, kontekstualno relevantan prikaz svake teme za poslovne korisnike, naučnike ili usmerene poslovne funkcije.

Osnov za Big Data and Analytics ROI

Novopredstavljene Watson usluge su zasnovane na IBM Watson bazi (Foundations), integrisanom skupu Big Data i analitičkih funkcionalnosti koje omogućavaju klijentima da nađu i upotrebe prave uvide. Watson Foundations daje IBM klijentima alate i mogućnosti da pregledaju sve relevantne podatke – bez obzira na izvor ili tip podataka- i pokrenu analitiku da bi dobili svež uvid u realnom vremenu, siguran kroz sve aspekte kompanije, uključujući generisanje profita, marketing, finansije, rizik i operacije. Sa misijom da omogući pametnije donošenje odluka, Watson baza uključuje poslovnu analitiku da prediktivnim i funkcionalnostima za donošenje odluka, upravljanje informacijama sa in-memory i stream računarstvom, enterprise content menadžmentom, kao i integracijom informacija. Strukturirana kao modularna ponuda, Watson baza može omogućiti organizacijama svih veličina da adresiraju trenutne potrebe za podrškom odlukama, dobiju održivu vrednost iz inicijalnih investicija i rastu od te tačke. watson-new-50-top

Prekretnica u računarstvu i Big Data Discovery

Skoro tri godine nakon trijumfa u televizijskom kvizu Jeopardy!, IBM je unapredio Watso super računar iz inovacije za igranje igara u komercijalnu tehnologiju. Oslonjen na cloud tehnologiju i sa mogućnošću da stvori nove korisničke i profesionalne aplikacije, Watson je 24 puta brži, pametniji zbog 2400% unapređenih performansi i 90% manji – IBM je smanjio Watson sa veličine bračnog kreveta na tri spojene kutije za picu! Nazvan po osnivaču kompanije IBM Thomas J. Watson-u, IBM istraživačka laboratorija je razvila IBM Watson.  Koristeći informacije iz prirodnog jezika i analitiku na isti način kao što ljudi misle, IBM Watson predstavlja ogromnu promenu u organizacionim mogućnostima da brzo analizira, razume i odgovori na Big Data izazove. Watsonova sposobnost da odgovori na kompleksna pitanja postavljena prirodnim jezikom sa brzinom, tačnošću i sigurnošću transformiše donošenje odluka u raznim industrijama. Izvor: IBM]]>