loading...
Sponser

Info-linija za roditelje – podrška inkluzivnom obrazovanju

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Kancelarija UNICEF-a za Srbiju podržali su projekat „Info-linija za roditelje – podrška inkluzivnom obrazovanju“ organizacije Inicijativa za inkluziju VelikiMali koja preko deset godina vrši usluge profesionalnog i besplatnog savetovanja roditelja, posebno roditelja dece/učenika sa smetnjama u razvoju. Rezultati monitoringa i evaluacije inkluzivnog obrazovanja ukazuju da su roditelji nedovoljno informisani i imaju velike dileme i nejasnoće u tumačenju zakona i podzakonskih akata u procesu ostvarivanja prava na obrazovanje svoje dece. Uvođenje info-linije treba da doprinese povećanom i kvalitetnom uključivanju roditelja u obrazovno-vaspitni proces i razvoju inkluzivnog obrazovanja. Info-linija će biti aktivna radnim danima od 12:00 do 19:00 časova. Na telefonske pozive roditelja odgovaraće stručnjaci iz organizacije Inicijativa za inkluziju VelikiMali odgovaraće na telefonske pozive roditelja i pružati informacije o: – zakonskim i podzakonskim aktima koja podržavaju inkluzivno obrazovanje i socijalnu inkluziju; – merama i aktivnostima koje treba da obezbede kvalitetno obrazovanje i vaspitanje dece/učenika; – merama dodatne podrške za decu/učenike i porodicu i načinima za njihovo ostvarivanje; – korisnoj literaturi o inkluzivnom obrazovanju i primerima dobre prakse. Organizacija Inicijativa za inkluziju VelikiMali vodiće evidenciju o telefonskim razgovorima i prikupljati informacije od roditelja. Analizom prikupljenih informacija dobiće se korisni podaci za dalje planiranje pružanja podrške i razvijanje strategija za blagovremeno i kvalitetno informisanje svih aktera u obrazovanju i vaspitanju. Odgovori na najčešće postavljana pitanja biće objavljeni na sajtu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja zvaničnoj stranci Grupe za socijalnu inkluziju. Sve informacije dobijene od korisnika preko info-linije biće čuvane u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Promocija info-linije održaće se u Beogradu, u ponedeljak, 11. januara 2016. godine,  u 13 časova, u vrtiću „Skadarlija“, PU „Dečji dani“, na adresi Džordža Vašingtona 23, Beograd, opština Stari grad. Nakon promocije info-linija će biti otvorena za roditelje. Preuzmite flajer u pdf formatu koji je moguće štampati.]]>