loading...
Sponser

Internet pristup u Srbiji – problemi, izazovi i rešenja

Fondacija „Registar nacionalnog internet domena Srbije“ (RNIDS) i Internet društvo Srbije (ISOC RS) organizovali su 6. oktobra u Centru za kulturnu dekontaminaciju skup: „Internet pristup u Srbiji: Problemi, izazovi, rešenja“. Učesnici skupa su bili domaći i međunarodni stručnjaci iz oblasti elektronskih komunikacija i Interneta. U okviru prvog panela na temu „Pristup Internetu – infrastruktura i digitalna pismenost u regionu“ učesnici su se, iz različitih uglova, bavili pitanjem i problemima digitalne pismenosti, stanjem internet pristupa i infrastrukture u Srbiji i regionu. Građani Srbije su većinom digitalno pismeni, ali smo u odnosu na zemlje Evrope daleko ispod proseka. Region je tu negde kada se posmatraju procenti. Međutim, ono što je poražavajuće jeste da nekih 160 hiljada ljudi ne ume ni da čita, a da trećina građana jedva da ima osnovno obrazovanje, dok polovina ima srednju školu – jasno je da je problem dublji od same digitalne pismenosti. Digitalna pismenost je samo deo pismenosti koja manjka u Srbiji„, ocenio je Dušan Stojičević, predsednik UO RNIDS-a. Prema njegovim rečima, RNIDS, kroz saradnju sa državnim i nevladinim organizacijama, organizacijom edukativnih skupova i događaja, vrlo intenzivno radi na unapređenju Interneta u Srbiji, kako bi ga učinili boljim za pojedince i celu zajednicu. Panel1 Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, u 2013. godini u Srbiji 55,8% domaćinstava posedovalo je internet priključak, što je slabiji rezultat u poređenju sa prosekom Evropske unije, koji je u 2013. godini iznosio 68%. Takođe, veliki jaz postoji u pogledu posedovanja internet priključaka kada se pogleda struktura domaćinstava prema visini mesečnog prihoda. Među korisnicima Interneta u Srbiji, 25,3% ima visoko i više obrazovanje, 62,7% ima srednje obrazovanje, dok 12% ima niže od srednjeg obrazovanja. U 2013. godini, 76,6% zaposlenih je koristilo internet, naspram 49,1% nezaposlenih i 20,5% ostalih, među koje spadaju i penzioneri. Frederick Donck Drugi blok je započeo kratkim uvodnim predavanjem Federika Donka iz ISOC European Bureau, koji je govorio na temu „Internet politike u Evropskoj Uniji“, a panel je nastavljen diskusijom na aktuelnu temu privatizacije Telekoma Srbija i razvoja elektronskih komunikacija. Učesnici panela su vodili živu diskusiju o tome šta su dobre a šta loše strane prodaje Telekoma privatnoj kompaniji. Bilo je reči i o perspektivama razvoja širokopojasnog pristupa Internetu i privatnosti. Izvor: RNIDS]]>