loading...
Sponser

Istorijski uspeh naučnice iz Srbije

To je pitanje koje me muči od studentskih dana. Dobro je poznato da je čovek čitavu evoluciju proveo na demografskom minimumu i da je tek u neolitu doživeo demografski porast”, objašnjava dr Stefanović, dodajući kako je to možda najvažniji događaj u ljudskoj evoluciji jer “bez demografske ekspanzije u neolitu ne bi bilo civilizacije”. Međutim, za rast fertiliteta postoje samo indirektni dokazi – sve što znamo počiva na tome da su arheolozi uočili kako se u neolitu povećava broj lokaliteta i fragmenata keramike. Projekat BIRTH će, sa druge strane, ponuditi prve biološke dokaze o evoluciji fertiliteta. Nova ideja koju su Stefanović i njen tim dugo razvijali i odbranili pred ERC komitetom za prošlost jeste da ispitaju nalaze ljudskih zuba iz praistorijskog perioda i da proučavanjem takozvanih inkrementnih linija u zubnom cementu (od kojih svaka odgovara jednoj godini života) nađu one koje su tamne, zadebljane i mineralizovane jer, prema kliničkim studijama, takve linije ukazuju na trudnoću. Analizom ovih linija, tim iz beogradske Laboratorije za bioarheologiju će dobiti statistiku porođaja kod neolitskih žena i tako utvrditi zašto se ljudska populacija u ovom dobu umnogostručila. Prva dobitnica ERC granta u Srbiji, Sofija Stefanović je ovu svoju ideju već predstavila beogradskoj publici u Naučnom klubu CPN. Više od mesec dana pre vesti iz Brisela, 23. oktobra, bila je gost Centra za promociju nauke na Horizontu četvrtkom, kada je u okviru tribine „H2020 i ERC“ govorila o putu koji je do tada bila prešla. Sledeće njeno gostovanje u Naučnom klubu, sada kao dobitnice ERC granta, zakazano je za 18. decembar.]]>