loading...
Sponser

Karaš-Nera proglašen zaštićenim područjem

Skupština AP Vojvodine je na 40. sednici donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o zaštiti Predela izuzetnih odlika Karaš-Nera. Reč je o predelu površine od 1.541 hektara, koji se nalazi u u jugoistočnom Banatu, u opštini Bela Crkva, i naslanja se na granicu sa Rumunijom. Zaštićeni predeo obuhvata reke Neru i Karaš, kao i područje Malog peska, koje se nalazi između tih dveju reka. Nakon sprovedenog postupka valorizacije prirodnih vrednosti ovog područja, od strane stručnjaka Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode, utvrđeno je da predmetni prostor ispunjava uslove da se stavi pod zaštitu kao zaštićeno područje II kategorije, na prostoru AP Vojvodine koje proglašava Skupština AP Vojvodine. Karas1 Pokrajinski sekretarijat je sproveo postupak o proglašenju zaštićenog područja PIO „Karaš-Nera“ na osnovu dostavljenog Predloga za stavljanje pod zaštitu Predela izuzetnih odlika Karaš – Nera, od strane Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode. Nakon održane javna rasprave i pribavljenih mišljenja kao i dobijene saglasnosti od resornog Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine i pozitivnih mišljenja resornih Pokrajinskih sekretarijata, Pokrajinska Vlada je utvrdila Predlog pokrajinske skupštinske odluke o zaštiti predela izuzetnih odlika Karaš-Nera i uputila ga Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine na razmatranje i donošenje. „Ovo područje već ima svetski značaj. Uključeno je u međunarodne ekološke mreže i vrednovano je kroz Ramsarsku konvenciju“, rekao je Puzović i dodao da proglašenje ovog područja za zaštićeni predeo ima značaj na nacionalnom nivou, jer se time povećava površina pod zaštićenim područjima u Srbiji. On je dodao da je jedan od preduslova prijema Srbije u Evropsku uniju da ima najmanje 12 odsto površina pod zaštitom prirode, te da ih Srbija trenutno ima šest odsto. Da bi se na ovom području zaista očuvala prirodna vrednost, zaštićeno područje je povereno na upravljanje Javnom preduzeću Direkcija za izgradnju opštine Bela Crkva koja će morati da sprovodi mere zaštite i unapređenja ovog zaštićenog područja.]]>